Lokförarutbildning i Tierp

Miljöpartiet vill se att Region Uppsala via Wiks folkhögskola etablerar en lokförarutbildning i Tierp för att möta det stora behov av lokförare i Uppsala län. Jenny Lundström (MP) och Gunnel Bergman (MP) föreslår det i en motion till regionfullmäktige.

Länets tågpendlare har långa erfarenheter av tågstrul, av olika orsaker. Men under det senaste året har fokus varit på en faktor som orsak till inställda tåg – lokförarbrist. Det är så illa så att sedan 11 december 2022 är nära hälften av tågen mellan Uppsala-Tierp borttagna ur MTRs tidtabell, och fortfarande saknas många avgångar mellan Uppsala-Stockholm.

– Uppsala län är en av landets starkaste tillväxtregioner och är helt beroende av fungerande tågpendling. Förra året passerade vi 400 000 invånare. Vi är ett län med stark in- och utpendling, med närhet till bl.a. Stockholm, Gävle, Västerås, säger Gunnel Bergman (MP)

Tågpendlandet växer och så även godstrafiken på tåg. Detta är en utveckling som behöver fortsätta eftersom tåg är det överlägset mest energieffektiva, kapacitetsstarka och miljövänliga transportsättet vi har. 2021 stod vägtrafiken för 90 % av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter. Motsvarande siffra för järnvägen var 0,3 %. En tydlig politik för ökad överflytt av transporter från väg till järnväg är därigenom en nyckelfaktor för att vi ska klara klimatmålen. I den politiken ingår givetvis också att säkra kompetensförsörjningen.

– Vi vill att Region Uppsala ser över möjligheterna att mer proaktivt säkra kompetensförsörjningen genom vår egen resurs Wiks folkhögskola och etablera en lokförarutbildning (YH-utbildning) i Tierp. Det är ett stort söktryck till andra utbildningsplatser i landet och en stor brist på lokförare såväl i vårt län som i hela Sverige så en lokförarutbildning i Tierp skulle vara mycket värdefullt, säger Jenny Lundström (MP)

Lokförarutbildning bedrivs som en YH-utbildning om 220 poäng (ca 1 år). Det är ett högt söktryck till platserna, till senaste ansökningsomgången till lokförarutbildningen vid Nässjöakademin, som har Nässjö kommun som huvudman, var det drygt 500 sökande till 25 platser. Det finns alltså utrymme för fler utbildningar. Region Uppsalas folkhögskola bedriver redan i dag verksamhet i Tierp och att etablera en lokförarutbildning där innebär också att Region Uppsala agerar proaktivt för att säkra kompetensförsörjningen till en samhällsviktig verksamhet i vårt län.

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter