Malena Ranch tar plats i Sjukvårdsdelegationen

Malena Ranch (MP) har valts på Sveriges Kommuner och Landstings valkongress till Sjukvårdsdelegationen fram till 2023.

- Många av de frågor vi arbetar med i Region Uppsala påverkas av nationella beslut. Arbetet med tillgänglighet, digitalisering och utveckling av nära vård är exempel på frågor där alla regioner behöver samarbeta och hitta bra lösningar. Jag ser fram emot att vara en del av sjukvårdsdelegationen och arbeta för att stärka hälso- och sjukvården i Sverige, säger regionrådet Malena Ranch (MP).

Sjukvårdsdelegationen,  i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor och har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen. Delegationen har 13 ledamöter och sju ersättare.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: