Mat är en del av den medicinska behandlingen

I dag den 7 november uppmärksammas Nutrition Day som är ett årligt, internationellt initiativ för att mäta, uppmärksamma och bekämpa undernäring på hälsovårdsinstitutioner. På regional nivå har vi fattat beslut om byggnation av tillagningskök på Akademiska sjukhuset. Det är mycket viktigt att ett så stort sjukhus har eget tillagningskök möjlighet att påverka vilken mat som serveras till patienter. På samma sätt som vi ser till patientsäkerhet och möjligheter till behandling av sjukdom när vi investerar i nya lokaler och medicinteknisk utrustning är det också självklart att trygga patientsäkerhet och främjande av god hälsa genom att investera i ett tillagningskök.

I dag den 7 november uppmärksammas Nutrition Day som är ett årligt, internationellt initiativ för att mäta, uppmärksamma och bekämpa undernäring på hälsovårdsinstitutioner.

Måltiden är inte bara föda för att hålla oss mätta. Den ska också ge näring och bidra till vår hälsa.

Det talas mycket om problem med övervikt, men vi talar allt för lite om undernäring som också är ett stort folkhälsoproblem.

Undernäring hos sjuka och äldre är ett stort folkhälsoproblem. Det finns i hemmen, inom äldreomsorgen och på sjukhus. Den sjukhusrelaterade undernäringen är ett patientsäkerhetsproblem. Trots det saknas ett tillräckligt stort arbete med att identifiera och minska förekomsten av sjukhusrelaterad undernäring.

En god mathållning är det bästa alternativet i en god nutritionsbehandling.

Nutrition måste ses som en del av den medicinska behandlingen och med de krav på kompetens och patientsäkerhet som gäller för övrig behandling i hälso- och sjukvården.

På regional nivå har vi fattat beslut om byggnation av tillagningskök på Akademiska sjukhuset. Det är mycket viktigt att ett så stort sjukhus har eget tillagningskök möjlighet att påverka vilken mat som serveras till patienter. På samma sätt som vi ser till patientsäkerhet och möjligheter till behandling av sjukdom när vi investerar i nya lokaler och medicinteknisk utrustning är det också självklart att trygga patientsäkerhet och främjande av god hälsa genom att investera i ett tillagningskök. För våra patienter, inte minst äldre och de med flera sjukdomar, är det en viktig del i vårdkvaliteten att få god och näringsrik mat. Många som själv varit sjuka eller som är anhöriga vet att sjukdomstillståndet eller den medicinska behandlingen kan påverka matlusten.

Det är viktigt att det finns goda möjligheter att anpassa maten efter patientens behov.

På nationell nivå behöver åtgärder mot undernäring tas med i arbete som en del i ökad patientsäkerhet då det är en effektiv metod för att förebygga vårdskador.

Från Miljöpartiets sida kommer vi i samband med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress i november lämna in en motion med förslag om att SKL tar sig an frågan och rekommenderar regionerna att göra mätningar för sjukhusrelaterad undernäring och risk för undernäring.

Genom att ge regionerna jämförbara data skulle arbetet mot undernäring kunna uppmärksammas och prioriteras, på samma sätt som arbetet mot trycksår och återinläggningar har gjorts. Utifrån resultaten får vi fram bra underlag för att stärka arbetet på regional och nationell nivå.

Måltiden har en stor betydelse för hälsa och välbefinnande, och det finns många vinster att utveckla arbetet kring det, såväl för individen som för samhället i stort. Måltiden ska inte bara hålla oss mätta, den ska också ge näring och bidra till vår hälsa.

 

Malena Ranch (MP)

Regionråd

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: