Nationella planen och Uppsala län

Isabella Lövin (MP), klimatminister och vice statsminister och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) presenterade idag regeringens nationella plan för infrastrukturen åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor och den största järnvägssatsningen i modern tid. Viktiga och nödvändiga investeringar i såväl nybyggnation som upprustning av befintlig infrastruktur finns med i planen.

- Beskedet om fyra spår hela sträckan Uppsala-Stockholm är den i särklass viktigaste delen i nationella planen. Den har stor betydelse för hela länet och i synnerhet för alla som dagligen pendlar mellan Uppsala och Stockholm, säger regionrådet Jenny Lundström (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Regeringen gör också en kraftig höjning av  medlen för järnvägsunderhåll med hela 47 procent för perioden 2018‐2029 jämfört med 2014‐2025.
- Vi har redan tidigare påpekat för Trafikverket att detta behöver få tydligt genomslag för sträckan Uppsala-Stockholm. Det är Sveriges starkaste pendlingsstråk och det tågtstrul som pendlarna alltför ofta drabbas av är inte acceptabelt.

Regeringen har nu också fastställt ramarna för länstransportplanerna vilket gör att regionfullmäktige i juni kan besluta om länstransportplanen för Uppsala län.
- I länstransportplanen har vi ett tydligt fokus på hållbara transportslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Vi har också en satsning i länstransportplanen som kommer medfinansiera viktiga delar av Uppsalapaketet.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: