Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Vi kommer att driva vår politik och granska de partier som styr Region Uppsala, skriver oppositionsråden från S, V och MP.

Region Uppsala har många utmaningar. Inte minst inom hälso- och sjukvården måste utvecklingen vändas, vad gäller långa vårdköer och svår bemanningssituation inom många av våra verksamheter. Vi behöver investera i medarbetarna och möta framtiden tillsammans. Flera av utmaningarna för hälso- och sjukvården delar vi också med andra regioner, men det som är oroande för Region Uppsala är att vi nu har ett historiskt svagt styre. Efter valet valde Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna att fortsätta styra trots att de samlar färre mandat i regionfullmäktige än våra partier. De väljer att ta makten med stöd av Sverigedemokraterna. I varje beslut, på varje möte, kommer minoritetsstyret vara beroende av Sverigedemokraternas röster.

Vad SD får för sin välvilliga inställning mot styret vet ingen. Vårt besked till dig som röstade på något av våra partier är tydligt: Vi kommer att driva vår politik och vi kommer att granska de partier som styr. I det ingår även Sverigedemokraterna som hittills lydigt ställt sig bakom styret. Sjukvården har länge brottats med stora brister i arbetsmiljön som gör att många medarbetare väljer att lämna jobbet. Det leder i sin tur till fler stängda vårdplatser och växande vårdköer. Samtidigt växer arbetsbördan för de medarbetare som stannar kvar. Resultatet blir en negativ spiral med ökad stress och fler sjukskrivningar. Det finns ingen enkel lösning på personalkrisen i vården, men grundläggande är att medarbetarna måste känna sig upp skattade, lyssnade på och utvecklas på jobbet. Ett litet men ändå viktigt bevis på uppskattning från sin arbetsgivare är att få en julklapp när julen närmar sig. Därför såg vi på senaste regionstyrelsen till att alla medarbetare i Region Uppsala kommer få en julgåva i år, för första gången på många år. På dagens regionfullmäktige kommer vi föreslå att alla medarbetare inom vården ska få fria arbetsskor. För att när du inte får ha dina privata skor på jobbet borde arbetsgivaren stå för arbetsskor. Trygga heltidsanställningar ska vara norm i vår region och vi vill inrätta en kompetensutvecklingsfond för att på riktigt investera i våra medarbetares framtid.

Region Uppsala måste ta ett ledande ansvar för länets gröna omställning. Vi ska med Agenda 2030 som utgångspunkt driva på klimatarbetet inom våra egna verksamheter men också ta initiativ till dialog och gemensamt arbete inom andra sektorer i länet. Vi borde ha ett enkelt och prisvärt taxesystem i kollektivtrafiken. Systemet med zoner i kollektivtrafiken är krångligt och gör det dyrt för många att välja kollektivtrafiken. Den som ska föda barn ska känna sig trygg, både innan, under och efter förlossningen. Regionen har tidigare satt upp ett mål om en barnmorska per födande och vi vill att en konkret handlingsplan tas fram. LOV, lagen om valfrihetssystem och en tuff rekryteringssituation är två utmaningar som gör att vårdens resurser mer koncentreras till städerna. Vi ser behov av att stärka vården på landsbygden och därför föreslår vi en satsning för att snabbare öppna nya mottagningar i olika delar av länet.

Vi tycker också att Region Uppsala ska rikta fokus på den ofrivilliga ensamhet som många upplever i dagens samhälle och ta fram en strategi för att på allvar bekämpa den. Inför dagens regionfullmäktige har vi presenterat 10 konkreta förslag, vart och ett oberoende av varandra, som gör Region Uppsala bättre. Förslagen strider i sig inte mot styrets budgetförslag, och det är fullt möjligt för de styrande partierna att ställa sig bakom de förslag som de vill. På regionstyrelsens senaste möte fick vi dock blankt nej från styret och Sverigedemokraterna till våra förslag. Detta trots att olika partier i styret talat sig varma för flera av dessa i valrörelsen. Frågan är om något av partierna har tänkt om inför dagens möte och tänker stå upp för vad de lovade väljarna för bara två månader sedan?

Helena Proos
oppositionsråd (S), Region Uppsala

Neil Ormerod
oppositionsråd (V), Region Uppsala

Hans Wennberg
oppositionsråd (MP), Region Uppsala

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Örebro län, 14 september 2023

Pia Frohman (MP): Pride är mer än fest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter