Uppsala ska till toppen

Kommun och näringsliv behöver jobba tillsammans för minskad arbetslöshet, skriver företrädare för L, S och MP.

Charles Pylad (MP), ledamot i Arbetsmarknadsnämnden

För Uppsalas framtid måste vi använda alla verktyg i verktygslådan för att fler Uppsalabor ska kunna gå från bidrag till jobb. Mittenstyret har ett bestämt mål om att andelen Uppsalabor som nyttjar försörjningsstöd ska minska till 4 procent och att minst 2 600 Uppsalabor ska gå från arbetslöshet och försörjningsstöd till jobb.

Vi har också ambitionen att Uppsala kommun ska klättra och placera sig på̊ topp tio i näringslivsmätningar.

Det är vår övertygelse och för att detta ska bli verklighet krävs det både en aktiv arbetsmarknadspolitik och en aktiv näringslivspolitik som går hand i hand med varandra.

Företrädare för Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har hävdat i UNT att mittenstyrets politik endast fokuserar på det offentligas roll och inte näringslivet. Inget kunde vara mer fel. Mittenstyret bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet kan till skillnad från högeroppositionen hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Vi ser att både det offentliga och det privata behövs för att tillsammans pressa tillbaka arbetslösheten så att fler Uppsalabor ges möjlighet till jobb.

Den stora utmaningen både nationellt och här i Uppsala är att matcha lediga jobb med rätt kompetens och att få fler nyanlända i arbete. Nyckeln för att klara detta är framförallt satsningar på utbildning och jobb, men som ett komplement kan det även behövas subventionerade anställningar.

Extratjänsterna har varit ett av flera verktyg för att fler som är långt från arbetsmarknaden ska få erfarenhet och en första fot in på arbetsmarknaden.

Det är däremot för tidigt att utvärdera insatsen här i Uppsala då få har gått klart extratjänsterna, men SKL menar att de ser lovande resultat i en studie från slutet av 2018, som visar att en tredjedel har gått vidare till andra subventionerade eller osubventionerade anställningar.

Det är inte heller sant att det bara varit fokus på subventionerade anställningar.

Faktum är att hela sysselsättningsökningen under den gångna mandatperioden var osubventionerade jobb. Antalet sysselsatta i Sverige ökade med 300 000 personer medan antalet subventionerade anställningar minskade.

Moderaterna och Kristdemokraterna valde i sin nationella budget att skära ner kraftigt på Arbetsförmedlingen, vilket gjorde att den statliga finansieringen för bland annat extratjänster och lärcentret i Gottsunda slopades.

I Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna på nationell nivå står det dock att extratjänsterna kommer att finnas kvar.

Men de riktas mot långtidsarbetslösa, tillsammans med en rad insatser för jobb och utbildning som bättre villkor för företagande och entreprenörer, ökade möjligheter till vidareutbildning, förenkling av 3:12-reglerna samt sänkning av arbetsgivaravgiften och bolagsskatt för att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig.

Vi anser att dessa åtgärder är till nytta för både Uppsalas kommun och näringsliv.

Vi hoppas också kunna återställa/öka antalet välfärdsanställningar, en arbetsmarknadsåtgärd som visat god effekt för att minska arbetslösheten. Vi i mittenstyret har ett öppet sinne och välkomnar förslag på att få fler människor ut i arbete. Tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kom vi överens om att förutsättningslöst utreda ett system där privata aktörer kan få matchningsuppdrag i enlighet med den reform som finns i Januariavtalet. Det är därför är det höga tonläget från dessa partier högst förvånande.

Sverige har i dag den högsta sysselsättningsgraden på 25 år, ungdomsarbetslösheten är den lägsta på över 16 år och tiden har halverats för jobb till nyanlända.

Det betyder dock inte att vi är nöjda, snarare att vi behöver göra ännu mer för att fler ska komma in i arbete, inte minst de långtidsarbetslösa. Vi i mittenstyret kommer att samarbeta med staten, näringslivet och över partigränserna för att förverkliga detta. För oss går resultat och fler jobb i Uppsala före ideologiska skygglappar.

Mohamad Hassan, kommunalråd (L) och ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Klas-Herman Lundgren, 1:e ordförande (S) i arbetsmarknadsnämnden

Charles Pylad, ledamot (MP) i arbetsmarknadsnämnden

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: