Valärenden till regionala förtroendeuppdrag

Miljöpartiets nomineringar till regionala förtroendeuppdrag Miljöpartiet de gröna i Uppsala län har haft distriktsstämma och beslutat i ett antal valärenden till uppdrag i Region Uppsala. Valärendena hanteras av regionfullmäktige 12 december.

Malena Ranch, Niclas Malmberg och Jenny Lundström

Miljöpartiet de gröna i Uppsala län har haft distriktsstämma och beslutat i ett antal valärenden till uppdrag i Region Uppsala.

Malena Ranch nominerades av distriktsstämman till ny mandatperiod som ordförande i vårdstyrelsen. Nämnden ansvarar för verksamheten vid Nära vård och hälsa och Folktandvården samt avtalsreglerad verksamhet inom ansvarsområdet. 

-Jag ser fram emot att få möjlighet att vara med och bidra till att stärka primärvården och arbetet med psykisk hälsa. Jag vill utveckla vården tillsammans med medarbetare, utförare och patienter och brukare, säger Malena Ranch (MP). 

Jenny Lundström nominerades av distriktsstämman till 1:e vice ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.Regionfullmäktige har tidigare beslutat slå samman kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden till en gemensam nämnd, trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Nämnden ansvarar för planering och genomförande av kollektivtrafik samt regional utveckling inom områdena fysisk planering, infrastrukturfrågor och bostadsförsörjning. I det ansvaret ingår att på statens uppdrag upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP). 

- Det känns mycket inspirerande att få fortsätta med de frågor som jag den tidigare mandatperioden haft förmånen att få arbeta med som ordförande i regionala utvecklingsnämnden och som vice ordförande i kollektivtrafiknämnden. Den i särklass största ödesfrågan gäller hur vi inom alla sektorer kan minska vår klimatpåverkan och ställa om till ett hållbart samhälle där hållbara fossilfria transporter har en nyckelroll, säger Jenny Lundström (MP)

Niclas Malmberg nominerades av distriktsstämman till 1:e vice ordförande i Gamla Uppsala Buss AB. GUB ägs sedan 2012 av Region Uppsala och omfattar stadsbusstrafik, färdtjänsttrafik, skol- och särskoleskjutsar, bokbussar och viss beställningstrafik. GUB hyr även ut mobila förskolebussar till Uppsala kommuns barnomsorg.

- Under den förra mandatperioden har jag politiskt fokuserat på mitt ansvar för kultur- och mediepolitiken. Men sett ur ett längre tidsperspektiv är det trafikfrågor jag arbetat mest med, och det känns fantastiskt kul att få komma in i Gamla Uppsala Buss styrelse inför den spännande period vi har framför oss, med utveckling av biogasanvändningen, möjligheter till engagemang för regiontrafiken, och fortsatt planering för spårtrafik i Uppsala stad, säger Niclas Malmberg (MP).

Sammanställning av alla nomineringar till förtroendeuppdrag finns på Miljöpartiets webbplats: www.mp.se/uppsalalan

Valärendena hanteras av regionfullmäktige 12 december.

 

*** VAL PÅ REGIONFULLMÄKTIGE 12 DECEMBER ***

 

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN

1 ersättare - Lene Schill, Uppsala

GAMLA UPPSALABUSS AB (GUB)
1 vice ordförande - Niclas Malmberg, Uppsala

KOSTNÄMNDEN
1 ersättare - Annika Forssell, Enköping

KULTURNÄMNDEN
1 ersättare - Hans Wennberg, Älvkarleby

TRAFIK OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN (samt MÄLAB)
1 vice ordförande samt ersättare i MÄLAB - Jenny Lundström, Tierp
1 ersättare - Erik Apel, Uppsala

GEMENSAM NÄMND FÖR KUNSKAPSSTYRNING
1 ersättare - Mattias Ekberg, Uppsala

PATIENTNÄMNDEN
1 ersättare - Mattias Ekberg, Uppsala

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
1 ledamot - Annika Forssell, Enköping

SJUKHUSSTYRELSEN
1 ledamot - Fredrik Leijerstam, Uppsala
1 ersättare - Mårten Fjällström, Uppsala

MEDICINHISTORISKA MUSÉET
1 ersättare - Finn Hedman, Uppsala

SAMVERKANSNÄMNDEN
1 ersättare - Fredrik Leijerstam, Uppsala

JURYMAN I TRYCKFRIHETSMÅL, GRUPP I
1 juryman - Mats Bergengren, Håbo

VÅRDSTYRELSEN
1 ordförande samt ledamot i Universitetssjukvårdsstyrelse och Samrådsnämnd - Malena
Ranch, Uppsala
1 ersättare - Susanna Tuvemo Johnson, Uppsala

MÄLARDALSRÅDET – personlig ersättare
1 ersättare - Hans Wennberg, Älvkarleby

 

*** VAL PÅ REGIONSTYRELSEN 18 DECEMBER ***

BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION
2 ledamöter - Rolf Samuelsson, Knivsta, och Thilde Brolin,Uppsala

MUSIK I UPPLAND

1 ersättare - Gunnel Bergman, Enköping

VILTFÖRVALTNINGSDELEGATIONEN

1 ersättare - Rickard Malmström, Uppsala

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: