Vallistor fastställda

Lyssna

Vallistor för landstingsvalet och riksdagsvalet fastställdes på valstämma 13 januari.

RIKSDAGSLISTAN

1. Niclas Malmberg, riksdagsledamot, 48 år, Vattholma (Uppsala)
2. Maria Gardfjell, kommunalråd, biogeovetare, 53 år, Uppsala
3. Andrea Byding, studerande, 21 år, Uppsala
4. Erik Apel, politisk sekreterare, 31 år, Uppsala
5. Jenny Lundström, regionråd, veterinär, 51 år, Tobo (Tierp)
6. Johan Edstav, statlig samordnare, 51 år, Uppsala
7. Malena Ranch, regionråd, samhällsvetare, 34 år, Uppsala
8. Emin Maskan, arbetsmarknadssekreterare, 41 år, Östervåla (Heby)
9. Åsa Strahlemo, socionom, 47 år, Uppsala
10. Hans Wennberg, grafisk formgivare, 50 år, Älvkarleby
11. Kerstin Dreborg, lärare, 46 år, Östhammar
12. Charles Pylad, politisk sekreterare / statsvetare, 41 år, Uppsala
13. Gunnel Bergman, kantor, 63 år, Enköping
14. Rickard Malmström, zoolog / gymnasielärare, 50 år, Uppsala
15. Helena Nordström-Källström, forskare, agronomie doktor, 47 år, Uppsala
16. Lars Friberg, klimat- och energiexpert, 44 år, Uppsala
17. Linda Eskilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 43 år, Uppsala
18. Jonas Andersson, processingenjör, 29 år, Uppsala
19. Åsa Ljusenius, kommunikatör, 32 år, Uppsala
20. Joel Lind, kulturentreprenör, 41 år, Runhällen (Heby)
21. Sylvia Lundholm, utredare, 49 år, Örbyhus (Tierp)
22. Mattias Ekberg, socionom, 28 år, Almunge
23. Eva Adler, pensionär, tidigare speciallärare, 68 år, Uppsala
24. Christian Nordberg, ingenjör, 69 år, Bålsta (Håbo)
25. Alice Josephson, gymnasieelev, 18 år, Uppsala
26. Georg Olsson, lärare, 66 år, Enköping
27. Kerstin Umegård, högstadielärare, 49 år, Knivsta
28. Kenneth Hällbom, pensionerad förskollärare, 68 år, Enköping
29. Tarja Onegård, projektkoordinator, 47 år, Uppsala
30. Ayaz Razmjooei, doktorand i pedagogiskt arbete, 42 år, Uppsala
31. Veera Florica Rajala, jurist, 31 år, Uppsala
32. Tomas Lagerwall, tidigare generalsekreterare, 70 år, Enköping
33. Lene Schill, student, 41 år, Uppsala
34. Per Ribbing, doktorand, 56 år, Knivsta
35. Ylva Lundh, ingenjör, 63 år, Öregrund (Östhammar)
36. Salvador Rinćon Amat , arbetsförmedlare, 40 år, Uppsala
37. Thilde Brolin, studerande, 18 år, Uppsala
38. Rolf Samuelsson, pensionär, 75 år, Almunge (Knivsta)
39. Siw Björkgren, agronom, 72 år, Uppsala
40. Terence Hongslo, civilingenjör, 69 år, Uppsala
41. Ida Netzel, anställd inom försvarsmakten, 33 år, Uppsala
42. Freddie Eriksson, fil. kand., 70 år, Österbybruk (Östhammar)
43. Rose Marie Nejdling, pastor/guide, 72 år, Tobo (Tierp)

 

LANDSTINGSLISTAN / NORRA VALKRETSEN

1. Jenny Lundström, regionråd (veterinär), 51 år, Tobo (Tierp)
2. Hans Wennberg, grafisk formgivare, 50 år, Älvkarleby
3. Malena Ranch, regionråd, 34 år, Uppsala
4. Emin Maskan, arbetsmarknadssekreterare, 41 år, Östervåla (Heby)
5. Fredrik Leijerstam, allmänläkare, 49 år, Uppsala
6. Lene Schill, student, 41 år, Uppsala
7. Joel Lind, kulturentreprenör, 41 år, Runhällen (Heby)
8. Annika Forssell, studie- och yrkesvägledare, 64 år, Enköping
9. Mattias Ekberg, socionom, 28 år, Almunge (Uppsala)
10. Brita Kajrup, biomedicinsk analytiker, 75 år, Tobo (Tierp)
11. Mårten Fjällström, projektledare, 40 år, Uppsala
12. Jannie Teinler, fil. dr, 33 år, Harbo (Heby)
13. Rolf Samuelsson, pensionär, 75 år, Almunge (Knivsta)
14. Susanna Tuvemo Johnson, fysioterapeut och universitetsadjunkt, 54 år, Uppsala
15. Sylvia Lundholm, utredare, 49 år, Örbyhus (Tierp)
16. Anders Hedström, fritidsintendent, 73 år, Uppsala
17. Thilde Brolin, studerande, 18 år, Uppsala
18. Finn Hedman, receptionist, 49 år, Uppsala
19. Elin Ångman, forskare, 40 år, Vittinge (Heby)
20. Bengt Fladvad, pensionär, 72 år, Uppsala
21. Malin Aldal, organisationsutvecklare, 42 år, Alunda (Östhammar)
22. Oliver Klett, statstjänsteman/kemist, 48 år, Örbyhus (Tierp)
23. Kerstin Dreborg, lärare, 46 år, Östhammar
24. Joachim Höggren, biogeovetare, 26 år, Uppsala
25. Eva Adler, pensionär, 68 år, Uppsala
26. Jonas Andersson, processingenjör, 29 år, Uppsala
27. Linda Eskilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 43 år, Uppsala
28. Salvador Rinćon Amat , arbetsförmedlare, 40 år, Uppsala
29. Åsa Strahlemo, Socionom, 47 år, Uppsala
30. Georg Olsson, lärare, 66 år, Enköping
31. Thess Lorin, barnskötare, 22 år, Uppsala
32. Charles Pylad, politisk sekreterare / statsvetare, 41 år, Uppsala
33. Åsa Ljusenius, kommunikatör, 32 år, Uppsala
34. Tomas Rådkvist, agronom, 61 år, Veckholm (Enköping)
35. Kerstin Umegård, högstadielärare, 49 år, Knivsta
36. Kenneth Hällbom, pensionerad förskollärare, 68 år, Enköping
37. Rose Marie Nejdling, pastor/guide, 72 år, Tobo (Tierp)
38. Christian Nordberg, ingenjör, 69 år, Bålsta (Håbo)
39. Freddie Eriksson, fil. kand., 70 år, Österbybruk (Östhammar)
40. Gunnel Bergman, kantor, 63 år, Enköping
41. Veera Florica Rajala, jurist, 31 år, Uppsala
42. Rickard Malmström, zoolog/gymnasielärare, 50 år, Uppsala
43. Ylva Lundh, Ingenjör, 63 år, Öregrund (Östhammar)
44. Erik Hemmingson, tidigare sjukhusdirektör, 76 år, Uppsala
45. Yvonne Bertilsdotter Wahlbeck, socionom, 60 år, Österbybruk (Östhammar)
46. Terence Hongslo, civilingenjör, 69 år, Uppsala
47. Johan Edstav, statlig samordnare, 51 år, Uppsala

LANDSTINGSLISTAN / MELLERSTA VALKRETSEN

1. Malena Ranch, regionråd, 34 år, Uppsala
2. Fredrik Leijerstam, allmänläkare, 49 år, Uppsala
3. Jenny Lundström, regionråd (veterinär), 51 år, Tobo (Tierp)
4. Hans Wennberg, grafisk formgivare, 50 år, Älvkarleby
5. Annika Forssell, studie- och yrkesvägledare, 64 år, Enköping
6. Mattias Ekberg, socionom, 28 år, Almunge (Uppsala)
7. Susanna Tuvemo Johnson, fysioterapeut och universitetsadjunkt, 54 år, Uppsala
8. Mårten Fjällström, projektledare, 40 år, Uppsala
9. Thilde Brolin, studerande, 18 år, Uppsala
10. Emin Maskan, arbetsmarknadssekreterare, 41 år, Östervåla (Heby)
11. Lene Schill, student, 41 år, Uppsala
12. Rolf Samuelsson, pensionär, 75 år, Almunge (Knivsta)
13. Thess Lorin, barnskötare, 22 år, Uppsala
14. Finn Hedman, receptionist, 49 år, Uppsala
15. Eva Adler, pensionär, 68 år, Uppsala
16. Bengt Fladvad, pensionär, 72 år, Uppsala
17. Åsa Strahlemo, Socionom, 47 år, Uppsala
18. Anders Hedström, fritidsintendent, 73 år, Uppsala
19. Åsa Ljusenius, kommunikatör, 32 år, Uppsala
20. Joachim Höggren, biogeovetare, 26 år, Uppsala
21. Kerstin Umegård, högstadielärare, 49 år, Knivsta
22. Joel Lind, kulturentreprenör, 41 år, Runhällen (Heby)
23. Gunnel Bergman, kantor, 63 år, Enköping
24. Jonas Andersson, processingenjör, 29 år, Uppsala
25. Malin Aldal, organisationsutvecklare, 42 år, Alunda (Östhammar)
26. Salvador Rinćon Amat , arbetsförmedlare, 40 år, Uppsala
27. Sylvia Lundholm, utredare, 49 år, Örbyhus (Tierp)
28. Georg Olsson, lärare, 66 år, Enköping
29. Kerstin Dreborg, lärare, 46 år, Östhammar
30. Charles Pylad, politisk sekreterare/statsvetare, 41 år, Uppsala
31. Helena Nordström-Källström, forskare, agronomie doktor, 47 år, Uppsala
32. Tomas Rådkvist, agronom, 61 år, Veckholm (Enköping)
33. Linda Eskilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 43 år, Uppsala
34. Kenneth Hällbom, pensionerad förskollärare, 68 år, Enköping
35. Elin Ångman, forskare, 40 år, Vittinge (Heby)
36. Christian Nordberg, ingenjör, 69 år, Bålsta (Håbo)
37. Veera Florica Rajala, jurist, 31 år, Uppsala
38. Ted Berglund, civilekonom, 60 år, Uppsala
39. Brita Kajrup, biomedicinsk analytiker, 75 år, Tobo (Tierp)
40. Trond Svendsen, civilingenjör, 61 år, Uppsala
41. Tarja Onegård, Projektkoordinator, 47 år, Uppsala
42. Rickard Malmström, zoolog / gymnasielärare, 50 år, Uppsala
43. Siw Björkgren, agronom, 72 år, Uppsala
44. Erik Hemmingson, tidigare sjukhusdirektör, 76 år, Uppsala
45. Ida Netzel, anställd inom försvarsmakten, 33 år, Uppsala
46. Terence Hongslo, civilingenjör, 69 år, Uppsala
47. Johan Edstav, statlig samordnare, 51 år, Uppsala

LANDSTINGSLISTAN / SÖDRA VALKRETSEN

1. Annika Forssell, studie- och yrkesvägledare, 64 år, Enköping
2. Fredrik Leijerstam, allmänläkare, 49 år, Uppsala
3. Gunnel Bergman, kantor, 63 år, Enköping
4. Hans Wennberg, grafisk formgivare, 50 år, Älvkarleby
5. Malena Ranch, regionråd, 34 år, Uppsala
6. Finn Hedman, receptionist, 49 år, Uppsala
7. Thess Lorin, barnskötare, 22 år, Uppsala
8. Mattias Ekberg, socionom, 28 år, Almunge (Uppsala)
9. Jenny Lundström, regionråd (veterinär), 51 år, Tobo (Tierp)
10. Emin Maskan, arbetsmarknadssekreterare, 41 år, Östervåla (Heby)
11. Susanna Tuvemo Johnson, fysioterapeut och universitetsadjunkt, 54 år, Uppsala
12. Mårten Fjällström, projektledare, 40 år, Uppsala
13. Lene Schill, student, 41 år, Uppsala
14. Rolf Samuelsson, pensionär, 75 år, Almunge (Knivsta)
15. Thilde Brolin, studerande, 18 år, Uppsala
16. Tomas Lagerwall, tidigare generalsekreterare, 70 år, Enköping
17. Eva Adler, pensionär, 68 år, Uppsala
18. Joachim Höggren, biogeovetare, 26 år, Uppsala
19. Åsa Ljusenius, kommunikatör, 32 år, Uppsala
20. Georg Olsson, lärare, 66 år, Enköping
21. Åsa Strahlemo, Socionom, 47 år, Uppsala
22. Christian Nordberg, ingenjör, 69 år, Bålsta (Håbo)
23. Sylvia Lundholm, utredare, 49 år, Örbyhus (Tierp)
24. Tomas Rådkvist, agronom, 61 år, Veckholm (Enköping)
25. Kerstin Umegård, högstadielärare, 49 år, Knivsta
26. Bengt Fladvad, pensionär, 72 år, Uppsala
27. Kerstin Dreborg, lärare, 46 år, Östhammar
28. Kenneth Hällbom, pensionerad förskolelärare, 68 år, Enköping
29. Marie Nordberg, förskolelärare, 74 år, Bålsta (Håbo)
30. Joel Lind, kulturentreprenör, 41 år, Runhällen (Heby)
31. Malin Aldal, organisationsutvecklare, 42 år, Alunda (Östhammar)
32. Jonas Andersson, processingenjör, 29 år, Uppsala
33. Helena Nordström-Källström, forskare, agronomie doktor, 47 år, Uppsala
34. Salvador Rinćon Amat , arbetsförmedlare, 40 år, Uppsala
35. Elin Ångman, forskare, 40 år, Vittinge (Heby)
36. Charles Pylad, politisk sekreterare / statsvetare, 41 år, Uppsala
37. Linda Eskilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 43 år, Uppsala
38. Nils Forssell, airport security officer, 32 år, Enköping
39. Veera Florica Rajala, jurist, 31 år, Uppsala
40. Dan Larsson, författare, 79 år, Enköping
41. Brita Kajrup, biomedicinsk analytiker, 75 år, Tobo (Tierp)
42. Rickard Malmström, zoolog / gymnasielärare, 50 år, Uppsala
43. Tarja Onegård, Projektkoordinator, 47 år, Uppsala
44. Erik Hemmingson, tidigare sjukhusdirektör, 76 år, Uppsala
45. Siw Björkgren, agronom, 72 år, Uppsala
46. Terence Hongslo, civilingenjör, 69 år, Uppsala
47. Johan Edstav, statlig samordnare, 51 år, Uppsala

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: