Våra förtroendevalda

 

REGIONRÅD

Malena Ranch

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN

1 ersättare - Oskar Reimer, Uppsala

GAMLA UPPSALABUSS AB (GUB)
1 vice ordförande - Niclas Malmberg, Uppsala

KOSTNÄMNDEN
1 ersättare - Annika Forssell, Enköping

KULTURNÄMNDEN
1 ersättare - Hans Wennberg, Älvkarleby

TRAFIK OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN (samt MÄLAB)
1 vice ordförande samt ersättare i MÄLAB - Jenny Lundström, Tierp
1 ersättare - Erik Apel, Uppsala

PATIENTNÄMNDEN
1 ersättare Mattias Ekberg

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
1 ledamot - Annika Forssell, Enköping

SJUKHUSSTYRELSEN
1 ledamot - Fredrik Leijerstam, Uppsala
1 ersättare - Mårten Fjällström, Uppsala

MEDICINHISTORISKA MUSÉET
1 ersättare - Finn Hedman, Uppsala

SAMVERKANSNÄMNDEN
1 ersättare - Fredrik Leijerstam, Uppsala

VÅRDSTYRELSEN
1 ordförande - Malena Ranch, Uppsala
1 ersättare - Susanna Tuvemo Johnson, Uppsala

MÄLARDALSRÅDET
1 ledamot - Malena Ranch, Uppsala
1 ersättare - Fredrik Leijerstam, Uppsala
1 ersättare - Hans Wennberg, Älvkarleby

BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION
2 ledamöter - Rolf Samuelsson, Knivsta och Amanda Källmark, Uppsala

MUSIK I UPPLAND
1 ersättare - Gunnel Bergman, Enköping

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: