Våra förtroendevalda

Lyssna

 

REGIONRÅD

Malena Ranch

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN

1 ersättare - Lene Schill, Uppsala

GAMLA UPPSALABUSS AB (GUB)
1 vice ordförande - Niclas Malmberg, Uppsala

KOSTNÄMNDEN
1 ersättare - Annika Forssell, Enköping

KULTURNÄMNDEN
1 ersättare - Hans Wennberg, Älvkarleby

TRAFIK OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN (samt MÄLAB)
1 vice ordförande samt ersättare i MÄLAB - Jenny Lundström, Tierp
1 ersättare - Erik Apel, Uppsala

GEMENSAM NÄMND FÖR KUNSKAPSSTYRNING
1 ersättare - Mattias Ekberg, Uppsala

PATIENTNÄMNDEN
1 ersättare - Mattias Ekberg, Uppsala

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
1 ledamot - Annika Forssell, Enköping

SJUKHUSSTYRELSEN
1 ledamot - Fredrik Leijerstam, Uppsala
1 ersättare - Mårten Fjällström, Uppsala

MEDICINHISTORISKA MUSÉET
1 ersättare - Finn Hedman, Uppsala

SAMVERKANSNÄMNDEN
1 ersättare - Fredrik Leijerstam, Uppsala

JURYMAN I TRYCKFRIHETSMÅL, GRUPP I
1 juryman - Mats Bergengren, Håbo

VÅRDSTYRELSEN
1 ordförande samt ledamot i Universitetssjukvårdsstyrelse och Samrådsnämnd - Malena
Ranch, Uppsala
1 ersättare - Susanna Tuvemo Johnson, Uppsala

MÄLARDALSRÅDET – personlig ersättare
1 ersättare - Hans Wennberg, Älvkarleby

BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION

2 ledamöter - Rolf Samuelsson, Knivsta, och Thilde Brolin,Uppsala

MUSIK I UPPLAND

1 ersättare - Gunnel Bergman, Enköping

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: