Varför kompenseras inte resenärerna?

Interpellation: Varför kompenseras inte våra resenärer?

Inför regionfullmäktige 27 september så har regionrådet Jenny Lundström (MP) tillika ledamot i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ställt en interpellation om det inte vore högst rimligt att resenärerna i kollektivtrafiken kompenseras ekonomiskt utifrån den bristande trafikleveransen.

För UL-resenärerna har perioden efter juni 2022 varit väldigt påfrestande, med bristande trafikleverans inom såväl tåg- som regionbusstrafiken. Detta har i sin tur lett till minskade kostnader för Region Uppsala/Mälardalstrafik då man inte betalar för trafik som inte utförs och dessutom får in viten från trafikoperatörerna.

– Det är alltså resenärerna som får betala för trafikbristerna samtidigt som Region Uppsala både har högre intäkter och lägre kostnader. Det är inte rimligt. Istället borde alla de som pendlar kollektivt kompenseras ekonomiskt då de inte har fått den trafikkvalitet som utlovats, säger regionrådet Jenny Lundström (MP).

I samband med regionstyrelsens sammanträde så yrkade Miljöpartiet på förslag att regionstyrelsen skulle få i uppdrag att ta fram ett underlag för prissänkning av periodkorten inom UL inför tilläggs- och ändringsbudgeten i november, så att ett beslut om detta kan tas då. Miljöpartiet fick dessvärre inte stöd för det förslaget.

I sin interpellation ställer regionrådet Jenny Lundström (MP) följande frågor till regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M):

* Vore det inte rimligt att de minskade kostnaderna och inbetalade viten från trafikoperatörerna för trafik som inte utförs kommer våra UL-resenärer till del i form av sänkt pris på periodbiljett?

* Är du beredd att inför tilläggs- och ändringsbudgeten i november utreda en lösning som kompenserar UL-resenärerna utifrån de minskade kostnader och intäkter i form av viten som är aktuella utifrån ej utförd trafik?

Av den månadsuppföljning som trafik- och samhällsutvecklingsnämnden hanterar på nämnden 21 september framkommer att biljettintäkterna ackumulerat ligger 15 miljoner kronor högre än budget. Samtidigt innebär viten och produktionsavdrag för regionbuss och fd Upptågstrafiken en minskad trafikkostnad på 50 miljoner kronor. Trots tidigare löften från MTR om att halvtimmestrafiken i augusti skulle komma tillbaka Uppsala-Tierp i augusti har så inte skett så den bristande leveransen kommer att fortsätta under hösten. Vid årets slut kommer det alltså vara ännu större skillnad mellan faktisk kostnad för trafiken och fastställd budget.

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter