Vi vill fortsätta utveckla Lasarettet i Enköping

Insändare i Enköpingsposten 7 september 2022

Neil Ormerod påstår i en insändare att Lasarettet i Enköping ”hotas”. Lasarettet i Enköping är välskött och erbjuder högkvalitativ vård. Där har Neil Ormerod rätt i sin insändare, men fortsätter sedan med påståenden om att lasarettet är hotat. Vi ser istället ett stort värde av att samla delar av vård från Akademiska sjukhuset till Enköping – för alla länets invånare. Precis som länets invånare kan få vård på Akademiska sjukhuset ska det också vara självklart för länets invånare att få vård på Lasarettet i Enköping.

Därför är det märkligt att Neil bygger upp hotfulla scenarior som inte har någon grund i verkligheten. Att satsa på Lasarettet i Enköping och tydliggöra deras uppdrag är viktigt för hela Region Uppsala. Beslut har tagits om att satsa på lasarettet genom tydlig inriktning på kirurgi för galla och bråck, ortopedi för höftprotes och knäprotes samt urologi med prostata, urinblåsa och njursten. Det innebär möjligheter att utveckla spetskompetens på området i Enköping, och förbättrar vårdkapaciteten i hela Region Uppsala. Det är den största flytten av vård till Enköping som gjorts på många år och ger lasarettet en tydligare inriktning till att bli centrum för allmän kirurgi och kirurgi inom ortopedi. Ytterligare bassjukvård, som sjukhusledningen bedömt kan utföras lika bra av andra vårdgivare, flyttas också till andra aktörer. Det innebär en bättre organisering, och underlättar rekryteringen till både Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.

Att främja samverkan mellan Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset är positivt. Men att som Neil Ormerod påstå att det därmed ”smids planer” på att slå samman sjukhusen, det saknar grund. Det viktiga är att utreda hur olika former av samverkan kan se ut och befolkningens bästa står i främsta rummet. Hur få till samverkan mellan våra verksamheter som ger bäst förutsättningar för våra medarbetare och för vår befolkning? Inriktningen hittills med mer avancerad vård till Lasarettet i Enköping ger knappast Neil fog för sina påståenden. Vi vill fortsätta utveckla Lasarettet i Enköping – viktigt för hela Uppsala län.

Regionpolitiker
Annika Forssell (MP)
Gunnel Bergman (MP)
Hans Wennberg (MP)
Mårten Fjällström (MP)

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 3 oktober 2023

Lagändringar krävs för ett mer effektivt arbete mot välfärdsbrottslighet  

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter