Vi vill göra det lättare att nå psykolog

Lyssna

Svar på tidigare insändare. Anders Dahlström skriver i UNT 10/3 om bristande tillgänglighet till behandling mot ångest inom primärvården.

Först vill jag beklaga den väntetid som Anders ger tydligt exempel på.

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoproblem och psykisk sjukdom den största enskilda orsaken till sjukskrivning bland kvinnor och den näst största bland män. Psykisk ohälsa ökar, inte minst bland unga. Den utvecklingen ser vi i hela Sverige.

Primärvården har en mycket viktig roll i arbetet med tidig insatser mot psykisk ohälsa, både som första kontakt och för behandling. Tillgängligheten till psykologisk kompetens inom primärvården måste fortsätta förbättras. Primärvården behöver fortsatt stärkas för att kunna erbjuda tidiga, tillgängliga och samordnade insatser.

Jag och mina kollegor i Blågrön samverkan kommer fortsatt arbeta för att stärka vården med olika insatser för att motverka psykisk ohälsa och ge adekvat behandling mot psykisk sjukdom så tidigt som möjligt. Vårdstyrelsen har nyligen påbörjat en genomlysning av hur tillgängligheten till psykologer och kuratorer inom primärvården kan förbättras och hoppas att det kommer leda till en bättre situation för invånare i Uppsala län som lider av psykisk ohälsa.

Malena Ranch (MP)
Ordförande i Vårdstyrelsen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: