Vi vill påskynda Alunda vårdcentral

Den nu rådande situationen på Alunda vårdcentral är inte acceptabel för våra medarbetare. Samtidigt med evakuering säkerställer vi också att ni och andra som berörs av detta fortsatt får tillgång till god vård, skriver Malena Ranch, ordförande i Vårdstyrelsen i svar på insändare.

Barbro Andersson, Inga-Britt Knudsen och Roger Norén från PRO Alunda skriver i UNT 17 mars om Alunda vårdcentral.

Jag som ordförande i ansvarig nämnd för primärvården, Vårdstyrelsen, förstår er oro. Med anledning av arbetsmiljösituationen på vårdcentralen i Alunda så behöver vi agera. Den nu rådande situationen är inte acceptabel för våra medarbetare. Samtidigt med evakuering säkerställer vi också att ni och andra som berörs av detta fortsatt får tillgång till god vård.

Den åtgärd vi nu tar till är att berörda patienter hänvisas till vårdcentralerna i Gimo och Österby. Information om detta kommer givetvis att gå ut till alla berörda.

De som har stort behov på grund av svårare sjukdom eller funktionsnedsättning kan också få vård i form av mobila närvårdsteam som kommer hem till patienten.

Redan innan beslutet om evakuering, hade regionfullmäktige fattat beslut om att bygga en ny vårdcentral i Alunda som beräknas stå klar 2024. Med anledning av den förvärrade situation ser vi över hur vi kan påskynda processen och för också en dialog med Östhammars kommun och Östhammarhem om hur vi kan lösa situationen.

 

Malena Ranch (MP)
ordförande Vårdstyrelsen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: