Klimatförändringarna

Att klimatförändringarna är här har de flesta blivit medvetna om denna torra och heta sommar. Därför måste alla kommuner i Sverige göra allt som står i deras makt för att hindra uppvärmningen.

Miljöpartiet vill

  • Vara pådrivande så att kommunen påskyndar omställningen till en miljömässigt hållbar kommun.
  • Vi vill ha fler laddstationer för elfordon och fler tankställen för biodrivmedel
  • Mer klimatsmart mat i kommunens kök. Mer grönt, ekologiskt, svenskt och närodlat.
  • Att kommunens inköp av kött ska uppfylla kraven i svensk djurskyddslag.

Forskare har länge varnat för konsekvenserna, och en del av dem har blivit påtagliga för oss i Sverige i sommar med skogsbränder och borttorkade skördar. Förändringarna sker fortare än vad vetenskapen hade räknat med. Så vi kan inte vänta - Sverige som nation, kommuner, enskilda  - vi måste alla göra vad vi kan för att hindra uppvärmningen från att "tippa över" 2-gradersgränsen för då går den inte längre att hejda.  För att uppfylla Parisavtalet har Sverige lovat att minska utsläppen inom landets gränser  - även om vi är solidariska och ger bistånd till minskade utsläpp i utvecklingsländer också. I regeringsställning har Miljöpartiet varit pådrivande i alla miljö-och klimatfrågor och är stolta över att tillsammans med övr. riksdagspartier (utom sd) ha tagit fram Sveriges första klimatlag - en av världens mest ambitiösa. Alla framtida regeringar måste redovisa hur de arbetar för att nå de 16 klimatmålen, vilka bl a är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045.  

- Vad kan då Uppvidinge kommun göra? Ja, ganska mycket, både i stort och i smått. För det första utforma handlingsplaner för att nå de nationella klimatmålen och avsätta medel för att göra det genomförbart. Kommunledningen har uttalat att man vill göra Uppvidinge till den grönaste kommunen i Kronoberg. - Utmärkt, men det räcker inte med ord utan behövs handling. Och vi har en bit att gå - enligt kommunrankingen för hållbara kommuner hamnar Uppvidinge bland de sämsta i Sverige; plats 246 av 290 kommuner.

 Vi skulle vilja se mer klimatsmart mat i kommunens kök. Mer grönt, mer ekologiskt och närodlat. Att det kött som köps in minst ska uppfylla kraven i svensk djurskyddslag, vilket skulle gynna svenskt kött. Speciellt viktigt i dessa dagar då många bönder tvingas till att skicka många av sina djur till slakt. Miljöpartiet på riksnivå vill också införa en skatt på antibiotika som gynnar eller undantar djuruppfödning med låg antibiotikaanvändning. I Danmark är antibiotikanvändningen 4 gånger högre än i Sverige och i Tyskland är den 15 gånger högre. Båda är bland de länder vi importerar mest kött ifrån.  Antibiotikaresistenta bakterier är ett allvarligt hot mot folks hälsa.                                                                                                                                                   

De allmänna kommunikationerna är ett problembarn. Delvis beroende på att kommunen är glest befolkad och utspridd över hela det geografiska området. (Tack och lov har vi en levande landsbygd!) Det försvårar att ta sig till service och arbeten och invånarna blir väldigt beroende av bilen.  Därför behövs det byggas många fler laddställen för elbilar och biodrivmedel och kommunen bör kunna ta del av de bidrag som staten fördelar genom "Klimatklivet" till lokala klimatinvesteringar (50% av investeringskostnaden). Förbättrade bussförbindelser är också en sådan klimatinvestering där vi måste hitta en lösning med t ex små minibussar, rabatterade biljetter tillsammans med regionen och Länstrafiken. Det är nödvändigt för att vi ska kunna nå klimatmålet att utsläppen från transporter ska minska med minst 70% senast år 2030 (jämfört med år 2010).  Kommunens leasingbilar behöver anpassas så att de gradvis byts ut mot el-, hybrid eller biogas/biodrivmedelsfordon, men först måste möjligheterna att ladda/tanka dem finnas.  Miljöpartiets mål är att vi ska kunna sluta sälja fossila drivmedel år 2030 och bli mer självförsörjande på biodrivmedel.                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: