Valdemarsvik

Miljöpartiet i Valdemarsvik vill bidra till en grön vind i viken. Vi vill vidareutveckla vår kommun på många sätt, kulturellt, klimatsmart och kunskapsmässigt. Miljöpartiets perspektiv är både lokalt och globalt och vilar på solidaritet med kommande generationer och omsorg om planeten vi lever på. Tillsammans kan vi bygga ett friskare, bättre och omtänksammare Valdemarsvik. Välkommen du också!

Våra prioriteringar

Skola.

Alla barn är kommunens framtid oavsett var i kommunen de bor. Alla barn behöver bli sedda. Lärarna ska kunna få vara lärare och backas upp av annan skolpersonal. De som vistas i skolan dagligen har ofta de bästa lösningarna. Ett lyhört ledarskap är en förutsättning för ett livslångt lärande och bra resultat. Stor vikt ska läggas på elevhälsa. Det är grunden för att lyckas i sitt skolarbete. Barn som är i behov av extra stöd ska få det så tidigt som möjligt. Vi önskar oss en skola som har bra relationer med samhället utanför. Genom att låta eleverna pröva sina kunskaper utanför skolans väggar skapas ett större intresse för vad som händer runt omkring dem.

Äldreomsorg.

Vi önskar att äldres kunskaper och kompetens ska vara en resurs i samhället. Äldre ska ha rätt till regelbunden utevistelse i en stimulerande miljö. Vi vill bevara grönområden och andra mötesplatser som äldre lätt kan ta sig till. Vi vill bejaka det friska och minska medicinberoendet. Rekreation och möjlighet att utöva sina intressen bidrar till en högre livskvalité.

Näringsliv.

Det är företagen, stora som små, som bär upp kommunen och skapar jobb. Alla företagare måste få möjlighet att få hjälp och stöttning i sin utveckling. Företagarna behöver ha en egen näringslivsutvecklare i kommunen. Det är inte bara näringslivet som ska jobba för kommunen utan kommunen måste även jobba för näringslivet. Genom att visa upp de företag, föreningar och sevärdheter vi har får vi hela kommunen att leva. Valdemarsviks kommun har mycket att bjuda på!

Kultur.

Kulturen är den osynliga tillväxtmotorn som får folk att flytta till och inte ifrån. Vi vill marknadsföra kommunen genom konst och kultur. Valdemarsviks kulturarv är rikt och måste bevaras t.ex. genom att renovera och använda äldre byggnader som Sahlinshuset i Valdemarsviks hamn och Röda magasinet i Gusum. Detta vill vi få med i kommunens översiktsplan. Vi vill utveckla kulturskolan. För närvarande erbjuds undervisning i dans och musik. Vi vill få in fler uttrycksformer på fler platser i kommunen. Vi vill införa den s.k. enprocentsregeln.

Miljöpartiet Valdemarsvik

Kontakt