Bra vård på lika villkor i hela landet

Du har rätt till en bra vård, oavsett var i landet du bor. Vi vill höja lönerna för vårdanställda och säkra en god arbetsmiljö. Det är hög tid att uppvärdera vård- och omsorgsyrkena. 

Det är självklart att du ska kunna föda barn på ett tryggt sätt i hela landet. Under pandemin applåderade vi vårdpersonalens insatser, men det är hög tid att också uppvärdera vård- och omsorgsyrkena. I ett jämställt samhälle ska kvinnors arbete värderas lika högt som mäns, och arbetsmiljön vara hållbar hela livet.

 

Vi vill

  • Höja lönerna och säkra en god arbetsmiljö i vården
  • Förbättra förlossningsvården och satsa på barnmorskorna
  • Förbättra vård och omsorg för äldre och stärka resurserna till hemsjukvården
  • Att tandvården ska jämställas med övrig hälso- och sjukvård, och ingå i samma högkostnadsskydd
  • Att hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet
  • Satsa på primärvården och öka tillgången till vård för psykisk ohälsa
  • Korta köerna till behandling i hela landet
  • Att preventivmedel ska vara avgiftsfritt upp till 26 år
  • Förbättra LSS och säkerställ att de som behöver stöd får det. Den som har rätt till stöd ska inte behöva planera sitt liv flera veckor i förväg för att ha ett fullvärdigt liv.