Ett starkt och fritt kulturliv

Fler i Sverige ska ha tillgång till kultur. Vi ska respektera den konstnärliga friheten, stimulera mångfald och yttrandefrihet och särskilt värna barns kultur. 

Coronapandemin slog hårt mot kulturen. Vi vill bygga ett starkare kulturliv som fler har tillgång till – i hela landet. Barns kultur ska särskilt värnas. Kulturpolitiken ska grundas på respekt för den  konstnärliga friheten och yttrandefriheten och stimulera en mångfald av kulturella uttryck.

Vi vill

  • Satsa på en bred återhämtningsplan för kulturlivet i hela landet, som omfattar både offentliga, fria, professionella och ideella aktörer
  • Stärka kulturskolan och inrätta en kulturskolelag
  • Satsa på barns kultur i skolan, med utbildad personal på alla skolbibliotek och estetiska ämnen i alla gymnasieprogram
  • Förbättra kulturskaparnas ekonomiska och sociala villkor och modernisera upphovsrätten så att kulturskaparnas rättigheter värnas
  • Stärka biblioteken i deras viktiga arbete för läsning och demokrati.