Stoppa mäns våld mot kvinnor

Kvinnor ska kunna leva sina liv i trygghet. Det är alltid förövarens frihet som ska begränsas, och inte offrets. Kvinnor som lämnar en man som slår måste få sina liv tillbaka. 

Kvinnor ska kunna leva sina liv i trygghet. Ingen ska begränsas av hedersförtryck och våld, det är förövarens frihet som ska begränsas. Samtycke kan inte köpas. Kvinnor som brutit sig loss från destruktiva relationer ska få sina liv tillbaka. I vårt Sverige väger barns rätt till trygghet tyngre än våldsamma föräldrars rätt till sina barn.

Vi vill

  • Skapa en väg ut för våldsutsatta i hela landet, så att ansvaret för skydd, boende och vård samordnas direkt efter uppbrottet. Även de med husdjur som de inte vågar lämna kvar hos förövaren, ska få den hjälp som krävs för att ta sig ur förhållandet.
  • Skärpa samtyckeslagen så att det blir tydligt att prostitution inte innebär samtycke  till sex
  • Stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck så att likvärdig hjälp ges i hela landet
  • Skydda barn från att tvingas till umgänge med en våldsam förälder
  • Att våldsutsatta kvinnor som tvingas gömma sig ska få starkare skydd och att fler som utövar våld ska få fotboja.