En tryggare försörjning för alla 

I vårt moderna gröna folkhem lämnas ingen utanför. Vi vill bygga starka skyddsnät så att alla – gammal som ung, sjuk som frisk – är trygga.

Samhällets skyddsnät räcker inte till. Det visar sig snabbt för den som till exempel förlorar jobbet, blir långvarigt sjuk eller behöver vårda en närstående. Så ska det inte vara. Ett starkt samhälle betyder att vi hjälper varandra igenom svåra perioder, och att de med mest pengar bidrar mer. De med minst resurser behöver en starkare ekonomi för att kunna välja sina liv själva.

Vi vill bygga skyddsnäten starka så att alla kan vara trygga och ingen lämnas utanför. I det nya gröna folkhemmet ska inte ett enda barn växa upp i fattigdom, inte en enda äldre stå utan en pension som går att leva på, och ingen tvingas jobba trots att man är sjuk. Ingen ska heller vara utan jobb för att rätt sorts hjälpmedel inte finns att tillgå på arbetsplatsen.

 

Vi vill

  • Höja den lägsta nivån i sjuk- och aktivitetsersättningarna
  • Höja garantipensionen och reformera pensionssystemet med syfte att höja pensionerna, mest för de med de lägsta pensionerna
  • Höja bostadsbidraget för barnfamiljer och bostadstillägget för pensionärer
  • Höja studiestödet och förbättra studenters a-kassa och sjukförsäkring
  • Förändra sjukförsäkringen så den ger bättre trygghet vid sjukskrivning och se till att människor inte bollas mellan myndigheter när de behöver samhällets stöd
  • Slopa karensdagen i sjukförsäkringen
  • Korta arbetstiden så att fler människor orkar jobba ett helt arbetsliv.