Hjälp människor som flyr och försvara rätten till asyl

Den som flyr ska ha fler lagliga vägar för att hamna i säkerhet. Vi ska välkomna de som har rätt till skydd och ge dem möjlighet att etablera sig i Sverige.  

Krig och konflikter fortsätter härja i världen. Allt fler vill nu stänga dörrarna för dem som tvingas fly. Det gör inte vi. Den som flyr ska ha fler lagliga vägar för att ta sig till säkerhet. Den som har rätt till asyl ska välkomnas och ges möjlighet att etablera sig i Sverige.  Barnperspektivet ska genomsyra migrationslagarna, och Sverige ska ta vara på den stora kraft som finns i nya invånares vilja att delta i samhället.

Vi vill

  • försvara asylrätten och kvotflyktingsystemet
  • att fler familjer ska kunna återförenas i Sverige. Inga asylsökande barn ska kunna skiljas från sina föräldrar
  • att barn på flykt ska få permanent uppehållstillstånd
  • stärka rättssäkerheten i asylprocessen och stödet för hbtqi­flyktingar och andra sårbara grupper
  • korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och asylbeslut så att det
    går fortare att komma in i samhället
  • förlänga etableringsprogrammet för nyanlända till minst fyra år för att skapa bättre förutsättningar för etablering, så att fler kommer i arbete snabbare.