En jämlik skola och förskola för alla barn

Varje barn ska ha möjlighet att lära sig, utvecklas och växa i skolan. Resurserna ska fördelas efter behov så att varje barn klarar sin utbildning och mår bra. Vinstintresset måste bort! 

Skolan ska ge varje barn möjlighet att lära sig, utvecklas och växa. I det nya gröna folkhemmet fördelas resurserna till skola och förskola efter behov så att varje barn klarar sin utbildning och mår bra. Vinstintressen hör inte hemma i skolan när varje unge ska med.

Vi vill

  • Sätta stopp för vinstjakten i skolan
  • Bryta skolsegregationen och göra skolvalet fritt och rättvist för alla
  • Göra det attraktivt att vara lärare genom att säkra höjda löner och en god arbetsmiljö i skolan
  • Förstärka elevhälsan och satsa på fler skolsköterskor, specialpedagoger, psykologer och kuratorer i skolan
  • Satsa mer på fritidshemmen och se till att även de barn vars föräldrar inte arbetar får tillgång till fritids
  • Satsa på mindre barngrupper och mer personal i förskolan.