En ökad beredskap för krig, kriser och naturkatastrofer

Allt fler extrema väderhändelser följer i klimatförändringens spår, som torka, stormar och översvämningar. Den ryska invasionen av Ukraina har fört kriget till Europa och drivit miljoner människor på flykt. Sverige måste höja beredskapen för att möta den nya tidens hot.

I klimatförändringens spår följer allt fler extrema väderhändelser, som torka, stormar och översvämningar. Den ryska invasionen av Ukraina har fört kriget till Europa och drivit miljoner människor på flykt. Sverige måste höja beredskapen för att möta den nya tidens hot. När kriser inträffar påverkar det oss alla i vardagen. Vi har lärt oss mycket av de senaste årens kriser och nu ska vi rusta Sverige för att stå starkt oavsett vad som händer.

Vi vill

  • Satsa en större andel av försvarets pengar på det civila försvaret, och öka anslagen till krisberedskap
  • Investera i klimatanpassning för att möta effekterna av klimatförändringarna
  • Anpassa äldreboenden, skolor och förskolor för att klara skyfall och hetta
  • Införa en civiltjänstgöring som komplement till värnplikten för att ge fler den kunskap och träning som behövs i kris
  • Stärka det svenska jordbruket för ökad självförsörjning med baslivsmedel, och stödja övergången till ett ekologiskt och hållbart jordbruk med fossiloberoende arbetsmaskiner
  • Stärk skyddet av våra dricksvattentäkter och se till att det finns fungerande reservvattentäkter.