En rättvis och snabb klimatomställning

Världen är i ett klimatnödläge och omställningen från fossila bränslen måste ske i rekordfart. Vi har lösningarna för att bygga ett modernt grönt folkhem. Alla ska med när Sverige ställer om. 

I vårt Sverige får vi vår energi från solen och vinden, tar hand om naturen och varandra. Vi ger varje invånare frihet, möjligheter och en stark välfärd. Den som har det gott ställt ska bidra mer än den som har små marginaler.

Vi vill

  • Investera minst 100 miljarder per år i att ställa om så att Sverige blir ett fossilfritt välfärdsland senast år 2030
  • Ta fram en svensk utsläppsbudget som gör att vi når klimatmålen
  • Införa en omställningslag så att all industri fasar ut kol, olja och fossilgas till senast 2030
  • Fasa ut fossila subventioner
  • Att biståndet ska hjälpa till att bygga hållbara, klimatsmarta samhällen, skydda hav, främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Att de med mest pengar, som också orsakar större utsläpp, ska bidra mer till omställningen och välfärden genom en progressiv beskattning av kapital. De med minst resurser ska få mer samhällsservice, lägre skatt och mer stöd i omställningen.
  • Höja priset på utsläppsrätter i EU, inkludera utsläpp från flyg och sjöfart i systemet och införa klimattullar på varor från länder utanför EU.