En skyddad och tryggad demokrati

Sveriges grundlag ska skyddas mot snabba förändringar och yttrandefriheten ska stärkas. Vi får aldrig ta demokratin för given.

Den svenska demokratin är stark och livskraftig, men vi får aldrig ta den för given. Det fria ordet, minoriteters rättigheter och skydd mot diskriminering är viktiga för demokratisk utveckling, tillsammans med en stark och oberoende rättsstat.

Vi vill

  • Skydda Sveriges grundlag mot snabba förändringar
  • Förstärka yttrandefriheten och stödja oberoende medier i hela landet
  • Stärka nationella minoriteters och urfolket samernas rättigheter och att Sverige ska förbinda sig att följa den internationella konventionen om urfolks rättigheter (ILO 169)
  • Skydda ett oberoende public service i grundlagen