Ett starkare skydd av naturen och alla arter

Du ska kunna njuta av naturen och veta att det finns många djurarter som mår bra i Sverige. Vi ska försvara allemansrätten, ha fler grönområden i städerna och skydda våra hav och skogar. 

Den svenska naturen är fantastisk men den behöver vår hjälp. Idag hotas arter av utrotning och hela skogar, stränder, våtmarker och andra naturmiljöer riskerar att förstöras på grund av kortsiktigt tänkande och vinningslystnad. Också allemansrätten hotas av ekonomiska intressen. Vi vill att både du och dina barn ska kunna njuta av våra sandstränder, bada i rent vatten, vandra i skogen och veta att det finns många olika djurarter som mår bra i Sveriges natur. För oss människor ger naturen avkoppling och återhämtning, och en levande natur bidrar till att hejda klimatförändringarna. Att skydda djur, natur och ekosystem är avgörande för oss alla, och för vår framtid. Naturens starkaste skydd är människor som älskar den.

Vi vill

 • Att Sverige verkar för en ekocidlagstiftning
 • Skydda 30 procent av Sveriges natur, bland annat våra unika sammanhängande fjällskogar och skyddsvärda skogar i hela landet
 • Återställa våtmarker som torrlagts i snabbare takt
 • Att mer skogsbruk bedrivs med hyggesfria metoder
 • Ge mer pengar till friluftsorganisationerna så att fler kan njuta av svensk natur.
 • Investera i mer natur och grönska i städer och tätorter
 • Försvara allemansrätten och stärka strandskyddet
 • Rädda kustens ekosystem – återskapa förstörda miljöer
 • Låt ekosystemen i haven sätta gränserna för hur mycket fisk som får fångas, inför en ekosystembaserad havsförvaltning och gå över till skonsamma fiskemetoder
 • Skydda minst 30 procent av världens hav
 • Ge mer stöd till lantbruket för omställning till ekologisk odling, återskapande av naturbetesmarker och andra miljöinsatser.