Ett stopp för den organiserade brottsligheten

Tryck tillbaka gängen och ge unga möjligheter. Vi ska ge varje barn som växer upp i Sverige tro på sig själv och sin framtid.

Det dödliga våldet har blivit en del av många människors vardag. Allt för många mödrar får se sina barn falla offer för skjutningar och gängkriminalitet. Att bryta våldsspiralen börjar med att ge varje barn som växer upp i Sverige tro på sig själv och sin framtid, och en utbildning som rustar för att att ta sig an den framtiden. Så vaccinerar vi våra barn mot gängens locktoner och gör det lättare att bryta sig fri från deras destruktiva liv. I det gröna folkhemmet ska det vara så svårt och olönsamt att bedriva organiserad brottslighet att gängen drar sig tillbaka.

Vi vill

  • Storsatsa på det förebyggande arbetet i socioekonomiskt eftersatta områden
  • Se fler och bättre betalda poliser för att bekämpa den organiserade brottsligheten och för att motverka parallellsamhällen
  • Höja maxtiden för sluten ungdomsvård och förstärka vårdinsatser och utbildning under tiden den unge är frihetsberövad, samt införa en utslussningsverksamhet när straffet är avtjänat
  • Lätta på sekretessen mellan områdespoliser, skola, socialtjänst och stärka samarbetet med civilsamhälle så att inga barn faller mellan stolarna i det förebyggande arbetet
  • Stoppa finansieringen av de kriminella gängen genom att stärka myndighetssamverkan så att myndigheterna kan slå till mot den organiserade brottslighetens företag från flera håll: svartklubbar och gästarbetarbostäder utan  bygglov, restauranger som missköter hygien, skattebrott och varenda spelautomat som saknar tillstånd. Det ska vara dyrt, jobbigt och svårt att vara kriminell.