Ett Sverige som står upp för fred och säkerhet

Vi vill att världen blir säkrare, fredligare och mer jämställd. Biståndet måste värnas, samtidigt som vi ska ha ett nära samarbete med andra länder. 

Sverige är en del av världen, och vi ska bidra till att världen blir säkrare, fredligare och mer jämställd. Svenskt bistånd har gjort stor skillnad i många länder och ger flickor och kvinnor bättre förutsättningar att få bestämma över sina liv och sina kroppar. Det är skamligt att skära ned biståndet och istället använda det till statens kostnader för flyktingmottagande. Därför ska inga pengar flyttas över från biståndet till flyktingmottagandet. Det allvarliga säkerhetsläget i Europa efter Rysslands invasion av Ukraina och effekterna av klimatförändringarna gör det ännu viktigare med nära samarbeten med andra länder. Samtidigt vill vi att Sverige behåller sin militära alliansfrihet för att kunna fortsätta arbeta mot kärnvapen, för nedrustning och kunna bedriva en självständig utrikespolitik där vi står upp för mänskliga rättigheter.

Vi vill

  • Att mer än 1 procent av Sveriges bruttonationalinkomst fortsatt ska gå till bistånd,  att biståndet ska styras av principer om effektivitet och fattigdomsbekämpning och inte villkoras mot Sveriges inrikespolitiska intressen
  • Utveckla och förstärka Sveriges feministiska utrikes- och utvecklingspolitik
  • Att utvecklingssamarbetet ska bidra till att bekämpa fattigdom, förebygga och hantera klimatförändringarna, bevara och skapa fred, förebygga konflikter, bygga upp demokratiska samhällen och motverka korruption
  • Ratificera konventionen om kärnvapenförbud och arbeta för ett totalförbud mot att använda autonoma vapensystem
  • Införa en lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark
  • Sverige ska inte anpassa sin utrikespolitik efter auktoritära staters krav för kunna att bli medlem i Nato och Sverige ska inte börja sälja vapen till Turkiet