Insändare: Bilar hör hemma i p-hus

Lyssna

Vi borde kunna styra om trafiken från innerstaden till p-hus genom att införa avgifter för parkeringar.

Det drar verkligen ihop sig till byggstart av hamn och tunnel nu. Vivab har börjat grävarbetena i Magasinsgatan och cisterner och silo har rivits i hamnen. Det kommer märkas att Varberg växer kommande år och det kommer påverka våra resvanor. Därför är det nu dags att lära oss att använda våra p-hus fullt ut och minska biltrafiken i innerstaden. Det finns 1 000 p-platser i p-husen.

Innerstaden mellan östra och västra Vallgatan och norr om södra Vallgatan borde vara i det närmaste bilfri. Dels borde antalet kantstensparkeringar minska och dels behöver vi se över hur de boende i området ska kunna parkera.

Jag föreslår att vi inför p-avgifter i detta område med avgränsning av Magasinsgatan i norr. Det borde inte krävas en utredning utan kan nyttjas som utvärdering inför kommande trafikstörningar i innerstaden. P-skivan kan fortsätta vara en skattesubvention till bilister som nyttjar p-hus.

Mindre trafikhets med bilar i innerstaden och förbättrad luftkvalitet. Det tjänar vi på.

 

Publicerad i Hallands Nyheter den 6 mars 2018.

Mindre trafikhets med bilar i innerstaden och förbättrad luftkvalitet.