Mat och jordbruk

Miljöpartiet vill

  • Uppmuntra utvecklingen av det hållbara jordbruket och verka för att närproducerad giftfri mat serveras till våra barn
  • Behålla vegetariskt i skolan två gånger i veckan samt säkerställa kvalité och variation

Vår mat står för en stor påverkan på miljön och klimatet. Miljöpartiet vill göra det möjligt för fler att äta ekologisk, vegetarisk och lokalproducerad mat.

I en tid av miljöförstöring behöver vi se till att vi kan producera mat även i framtiden. Då behöver vi bruka marken på ett mer hållbart sätt. Vi vill miljöanpassa svenskt jordbruk och menar att allt jordbruk på sikt ska vara ekologiskt.

Två vegetariska dagar i skolan