Hemmesta träsk

Vi behöver värna Värmdös vattenområden!

Miljöpartiet vill

  • Stoppa bräddningar i Hemmesta träsk!
  • Lägga korten på bordet - Värmdö kommun behöver kommunicera ärligt med Värmdöbor!
  • Utvärdera sanering av Hemmesta träsk.

Miljöpartiet har under våren arbetat för att få klarhet i de omfattande bräddningar som har gjorts till Hemmesta träsk/Torsbyfjärden under 2017. Bräddningar som Värmdö kommun inte har informerat boende i området eller politiken om. Det har under tiden framkommit att det finns fyra olika bräddrör i anknytning till Hemmesta träsk, dessutom ska en ledning för spillvatten ha borrats under sjön utan samfälligheternas kännedom. Det är dessutom högst oklart om Värmdö kommun har servitut och tillstånd för samtliga ledningar och en bräddledning till Hemmesta träsk har efter påtryckning från oss i Miljöpartiet och samfälligheterna stängts. 

Stoppa bräddningarna 

Under 2017 gjordes ett flertal bräddningar och det har även bräddats under 2018. Flera åtgärder ska göras vid pumpstationen för att undvika bräddningar framöver, bland annat ska ett bräddmagasin byggas. Skulle inte dessa åtgärder vara tillräckliga vill vi i Miljöpartiet göra fler. 

Väl fungerande bräddledning till Torsbyfjärden

Om det väl bräddas från pumpstationen i Hemmesta måste kommunen säkerställa att det bräddas i Torsbyfjärden på säkert avstånd från stranden och inte i Hemmesta träsk. Bräddledning till Torsbyfjärden behöver därför vara hel och tillförlitlig. Fungerar inte ledningen som det ska behöver en diskussion med samfälligheterna tas om hur vi på bästa sätt går vidare. 

Ärlig kommunikation med samfälligheterna

Alliansen och Värmdö kommun behöver lägga korten på bordet och föra en ärlig kommunikation med boende i området. Från början kände samfälligheter och vi i oppositionen endast till ett bräddrör vid Hemmesta träsk. Under våren har ytterligare tre bräddrör uppdagats och en ledning av spillvatten ska ha borrats under Hemmesta träsk utan markägarnas kännedom. Samfälligheterna har vid ett flertal tillfällen efterfrågat en ärlig dialog med kommunen och trots det inte fått relevant information. Det tycker vi är oerhört nonchalant och oseriöst!

Servitut och tillstånd

Vi i Miljöpartiet ställer oss frågande till om Värmdö kommun har nödvändiga servitut och tillstånd för de ledningar som dragits i området. Om ja, så ska de omedelbart delges samfälligheterna och politiken. Om nej, behöver Värmdö kommun reda ut det hela med samfälligheterna. 

Sanering av Hemmesta träsk

Vi vill att Värmdö kommun tar ansvar för de utsläpp som har gjorts i Hemmesta träsk och låta oberoende ekologer titta på om och hur en rening av Hemmesta träsk ska gå till. 

Säkert vatten och avlopp

Miljöpartiet vill satsa mer resurser på att göra kommunens avloppsnätsäkert. Vi behöver bland annat säkerställa att dagvatten inte leds in i det kommunala avloppet, uppgradera gamla pumpstationer och ledningar, förbättra rutiner för nödkraft och bygga fler bräddmagasin. I samband med det vill vi att kommunen tar fram miljökonsekvensbeskrivningar för pumpstationerna där miljöproblem som orsakas av bräddningar och möjliga åtgärder grundligt utreds. Dessa ska sedan vara vägledande i planeringen av nya bräddmagasin och andra nödvändiga åtgärder.  

Vi vill också att allmänheten omgående informeras om bräddningar i närheten av badplatser under badsäsong och att Värmdö kommun tar vattenprover i samband med bräddning. Det har tyvärr Alliansen sagt nej till.  

Läs mer under vatten och hav.

Läs mer under vatten och avlopp.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: