Både fjärrundervisning och höjd skolpeng behövs!

Både fjärrundervisning och höjd skolpeng behövs!

MP och S i Värmdö svarar på Moderaternas debattartikel (28/6) i tidningen Skärgården ”Tydliga och långsiktiga villkor krävs för skolan”
Maria Stockhaus (M), riksdagsledamot och Marie Bladholm (M), kommunalråd i Värmdö hävdar att ”regeringen vänder landsbygden ryggen” för att man inte redan implementerat utredningsförslagen kring fjärrundervisning. Författarna försöker påskina att S och MP är emot utökad fjärrundervisning när det istället var regeringen som i november 2015 initierade utredningsuppdraget (SOU 2017:44) om ett mer flexibelt sätt att utföra undervisning på. Bakgrunden var bland annat kommuners svårigheter att erbjuda elever som bor i glest befolkade orter, som t.ex. i Stockholms skärgård, den undervisning de har rätt till enligt skollagen. Fjärrundervisning innebär att undervisningen i högre grad kan bedrivas av behöriga lärare.

Tyvärr tycks Moderaterna tro att fjärrundervisningen ska lösa problemet med bristen på behöriga lärare i skolan. Lärarförbundet har tidigare varnat för att kommunföreträdare ska dra just den slutsatsen och oroas över att utredningens förslag öppnar upp för massändningar som går ut över kvalitén. Regeringens linje är tydlig. Det ska inte tas beslut som innebär risker för elevernas kunskapsutveckling och skolan behöver inga fler hafsverk. Under tiden utredningens förslag bereds av regeringen så har man förlängt försöksverksamheten med fjärrundervisning.

Under Moderaternas 12 år vid makten i Värmdö har skolan ständigt prioriterats ned. Skolpengen har urholkats rejält när man inte valt att kompensera för de årliga löneökningarna. Prognosen för 2018 visar på ett underskott för skolan- 14,2 mnkr. Det innebär just nu att rektorer tvingas säga upp lärare och att även friskolerektorer slår larm. Detta trots att regeringen skjutit till både riktade statsbidrag till skolan och generella välfärdsmiljarder till kommunen. Men det moderata skolkommunalrådet Marie Bladholm valde att sänka skatten istället för att anställa fler lärare. Det är hög tid för förändring. Det är dags att sätta en bättre skola för alla barn oavsett var i Värmdö man bor främst!

Siv Strömbäck, Skolpolitisk talesperson, Miljöpartiet de gröna

Carl Kangas, Oppositionsråd med ansvar för skolfrågor, Socialdemokraterna

Relaterade nyheter

Värmdö, 5 september 2018

Initiativ om att stärka elevhälsan på Värmdö

Värmdö, 13 augusti 2018

M skyller sina egna misslyckanden på regeringen

Värmdö, 22 maj 2018

Underfinansierade skolor i akut behov av ökad skolpeng

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter