Underfinansierade skolor i akut behov av ökad skolpeng

Underfinansierade skolor i akut behov av ökad skolpeng

Alliansen har länge eftersatt finansieringen av Värmdös skolor och förskolor för att bekosta sina skattesänkningar. Resultatet är ett budgetunderskott inom förskola, grundskola och gymnasium i egen regi på närmare 15 miljoner kronor med verksamheter där personalen flyr vilket medför ytterligare ökade driftkostnader. I förlängningen är det kvaliteten på utbildningen som kommer bli lidande. Tillsammans med oppositionen ser därför Miljöpartiet ett akut behov av att skjuta till pengar redan för höstterminen 2018.
Först nu har ledamöterna från Alliansen i utbildningsnämnden agerat på situationen och begärt en ”genomlysning” av skolpengen. Ett viktigt första steg, men tillsammans med oppositionen ser Miljöpartiet att det akuta läget kräver en höjd skolpeng för att verksamheterna ska klara höstterminen 2018. Vårt förslag låg på en 2 procentig höjning av skolpengen jämfört med 2017 års anslag. Ett förslag som Alliansen nu avslagit i utbildningsnämnden (2018-05-16).

– Vi har under hela mandatperioden kritiserat Alliansen för att de inte tillför skolan tillräckligt med resurser och nu kan vi tydligt se resultatet av Alliansens politik. De menar att de vill satsa på skolan, men samtidigt vill de inte skjuta till de resurser som krävs redan under 2018. Nu går de istället in i valet med ett tomt löfte om att skolpengen ska höjas på sikt, säger Siv Strömbäck, ledamot i utbildningsnämnden MP Värmdö.

Alliansen står nu ensamt ansvariga för konsekvenserna av budgetunderskottet. Vilka dessvärre kan bli mycket omfattande. Lärarbristen är stor i skolan och förskolan, samtidigt som Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal samtliga varnat för att deras medlemmar säger upp sig på grund av arbetsförhållandena i verksamheterna. Resultatet kommer att bli högre personalkostnader för nyanställningar och sänkt kvalitét på undervisningen.

Relaterade nyheter

Värmdö, 5 september 2018

Initiativ om att stärka elevhälsan på Värmdö

Värmdö, 13 augusti 2018

M skyller sina egna misslyckanden på regeringen

Värmdö, 15 juli 2018

Både fjärrundervisning och höjd skolpeng behövs!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter