Initiativ om att stärka elevhälsan på Värmdö

Initiativ om att stärka elevhälsan på Värmdö

Miljöpartiet har under flera år pekat på den negativa utvecklingen av många barn och ungdomars psykiska hälsa och vill bygga en elevvård med psykologer och kuratorer som ska finnas på plats i skolan för att hjälpa och stötta den ordinarie skolpersonalen.
Idag hyr Värmdö kommuns skolor in skolpsykologer vid behov och då tappar man delar av det förebyggande arbete som är nödvändigt. En viktig förklaring till detta är att ansvaret ligger på respektive rektor som har att ta hänsyn till sin egen budget och då finns det inte utrymme för några extra pengar till anställning av skolpsykolog eller kurator. Det bekräftas också av det brev som inkommit till Utbildningsnämndens ledamöter från psykolog, som nu larmar om den allvarliga situationen i Värmdö kommuns skolor. Miljöpartiet ser det som nödvändigt att redan i höst anställa två skolpsykologer och en kurator centralt placerade för att kunna påbörja ett förebyggande och hälsofrämjande insatser i kommunens skolor. Vi vill också att det sker en genomlysning av hur situationen ser ut idag och att en ny organisation för elevhälsoarbetet tas fram.

Miljöpartiet vill utifrån ovanstående yrka på

  • att Utbildningsnämnden hemställer om medel hos Kommunstyrelsen för att redan hösten 2018 anställa två skolpsykolog och en kurator som placeras centralt och kan påbörja ett förebyggande arbete för barn och ungdomars psykiska hälsa i Värmdö kommuns skolor.
  • att Utbildningsnämnden ger skolförvaltningen i uppdrag att tillsätta en utredning som har till uppgift att göra en genomlysning av hur skolorna arbetar förebyggande med barn och ungdomars psykiska hälsa samt föreslå en ny organisation för elevhälsoarbetet som kan möta det behov som finns. Redovisning och förslag till ny organisation för elevhälsoarbetet föreslås presenteras i Utbildningsnämnden den 13 december 2018. 

Siv Strömbäck och Pauline Gyllengahm

Miljöpartiet de gröna

Relaterade nyheter

Värmdö, 13 augusti 2018

M skyller sina egna misslyckanden på regeringen

Värmdö, 15 juli 2018

Både fjärrundervisning och höjd skolpeng behövs!

Värmdö, 22 maj 2018

Underfinansierade skolor i akut behov av ökad skolpeng

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter