Bönan, bussen och kretsloppsekonomin!

På plats efter plats uppmäts högre koncentrationer av växthusgaser, på alltfler ställen prospekteras för ny brytning och produktion av fossila bränslen. Kurvan för den globala energikonsumtionen stiger brant och även om den stiger för produktionen av förnybar energi så är den ohållbar.

Earth Hour på Gurraberg 2013 Såhär mysigt var det på Gurraberg under Earth Hour 2013. Välkommen dit igen klockan 20.30 den 29 mars!

 

För att vända utvecklingen måste vi i väst minska vår energianvändning. Det måste bli dyrare med fossil energi och en ökad skatt på koldioxid från fossila bränslen är nödvändig.

Vi som har goda förutsättningar måste visa att vi kan ställa om till ett klimatneutralt och i det närmaste fossilfritt samhälle med bibehållen välfärd. Därför måste ett nytt, ambitiöst, bindande globalt klimatavtal skrivas under i Paris 2015.

Earth Hour är en global manifestation där vi uppmärksammar klimatfrågan genom att släcka lamporna under en timme. Med denna symboliska handling markerar vi att vi är många som tycker att det är viktigt och är beredda att gå till handling för att minska de klimatskadliga utsläppen.

Årets teman för Earth Hour är bilen, biffen, bostaden och börsen. Bilen för att den måste ställas om från fossila till förnybara bränslen, biffen för att vi bör äta mindre kött, bostaden för att den ska värmas med förnybara bränslen och börsen för att investeringar med våra pensionsmedel inte ska göras i klimatförstörande verksamheter.

Vi i Miljöpartiet i Värmdö har som våra klimatlöften att vi ska verka för bönan, bussen och kretsloppsekonomin hellre än biffen, bilen och klimatförsämrande börsplaceringar. Hoppas att du gör det också!

Malin Åberg Aas, Max Ljungberg, Miljöpartiet de gröna i Värmdö

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: