För ett levande Värmdö

En ny våtmark i Gustavsberg kommer att fånga mellan 25 och 19 ton koldioxid per år

Mellan Ösbyskolan och Mölnvik kommer 24 hektar våtmark restaureras. Syftet med projektet är att minska utsläpp av lokala växthusgaser, förbättra vattenkvaliteten och öka den biologiska mångfalden.

Under 2023 påbörjades ett restaureringsprojekt av Gustavsbergs våtmark. Områden ligger mellan Ösbyskolan och Mölnvik. Området består av 24 hektar och i framtiden kommer stigar koppla ihop naturreservatet i Ösby med de framtida reservaten Holmvikskogen, Knutshav och Kvarnsjön.

När restaureringen av området blir klart kommer våtmarken att bidra med en minskning av 25 – 109 ton koldioxi per år, beroende på torvlagrets tjocklek. Det motsvara ungefär det årliga utsläppen från tretton personer (Naturvårdsverket, 2020)

Att restaurera våtmarker är också ett kostnadseffektivt sätt att bidra till snabba resultat när det gäller rening av vatten. Dagvattnets kvalitet har alltid varit ett problem i Värmdö kommun tillsammans med övergödning. Våtmarkerna har en viktigt roll även i lösningen av de problemen.

Att rena vatten och koldioxidhalten är inte de enda fördelarna med våtmarker, restaurering bidrar också till ökning av den lokala biologiska mångfalden. Läget med närhet till Ösbyskolan och Mölnvik har stora naturpedagogiska och rekreativa värden.

Vi ser fram mot starten av den här projektet. Gustavsbergs våtmark kommer att bidra med mycket positivt kring klimat och miljö. Genom att skapa ett attraktivt, tätortsnära rekreationsområde så kommer det även vara värdefullt för skolungdomar, boende och många andra – säger Kristina Paltén, Miljöpartiets språkrör i Värmdö och tekniska nämnden ordförande.
I kampen mot klimatförändringarna är Värmdö kommuns mål att bli klimatneutral år 2045. Restaureringen av våtmarken är en av flera åtgärder som är planerade för att nå det målet.

 

Relaterade nyheter

Värmdö, 29 maj 2023

Värmdö havs- och kustplanen

Värmdö, 1 februari 2023

Hemmesta storskog, var är träden?

Värmdö, 8 april 2014

Fortsatt tandlös hantering av Farstaviken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter