Värmdö kommuns första eldrivna båttaxi

Värmdö unikt med eldriven båttaxi för skolskjuts

Kristina Paltén, Klimat- och miljöutskott, ordförande på invigda elbåten under Stockholm Work Boat Mässan 2023.

Kristina Paltén, Klimat- och miljöutskott, ordförande på invigda elbåten under Stockholm Work Boat Mässan 2023.

Den 14 september presenterades en elbåt, specialbyggd för Värmdö kommun, på Work Boat Mässan på Djurgården i centrala Stockholm. Elbåten lanseras internationellt och är den första i sitt slag. Den är Värmdö kommuns första eldrivna båttaxi och kommer att tas i bruk inom skolskjuts- och hemtjänstverksamheten under hösten 2023. Båten är tillverkad av svenska XShore och drivs till 100% på el. Den har en inbyggd hytt för nio passagerare, exklusive förare.

Det här är resultatet av ett investeringsprojekt mellan Wallner Marin AB (baserat på Södermöja) och statliga Klimatklivet. Wallner Marin AB har avtal med Värmdö kommun för skolskjuts och hemtjänst vilket direktupphandlas för området Norra skärgården.

Vi går från smutsig teknik till ren teknik. Med den här unika och specialbyggda båten både bevarar och utvecklar vi skärgården. Det här projektet visar att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att driva utveckling mot ett hållbart och klimatsmart samhälle fungerar. Det är även ett alldeles ypperligt exempel på vad som är möjligt när flera aktörer med en gemensam målbild samverkar, säger Kristina Paltén (MP), ordförande i Klimat- och miljöutskottet.

Avsikten är att ersätta en av de fyra båtar som idag kör skolskjuts och använda elbåten i hemtjänsten de dagar den inte körs i skolskjutsen. Dieselanvändningen bedöms på så sätt kunna minska med 30-40 tusen liter per år vilket innebär en utsläppsminskning på mellan 80 – 110 ton CO2e per år.

En livskraftig skärgård bygger på ett starkt hållbarhetstänk, där invånarna kan bo och verka året om. Att använda elbåt i skolskjutsen och i hemtjänsten är en viktig pusselbit i denna process.

Relaterade nyheter

Värmdö, 1 december 2022

Ny våtmark i Gustavsberg kommer att fånga mellan 25 och 19 ton koldioxid per år

Värmdö, 5 september 2018

Fyra förlorade år för klimatpolitiken

Värmdö, 26 mars 2014

Bönan, bussen och kretsloppsekonomin!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter