Bönan, bussen och kretsloppsekonomin!

Bönan, bussen och kretsloppsekonomin!

På plats efter plats uppmäts högre koncentrationer av växthusgaser, på alltfler ställen prospekteras för ny brytning och produktion av fossila bränslen. Kurvan för den globala energikonsumtionen stiger brant och även om den stiger för produktionen av förnybar energi så är den ohållbar.


 

För att vända utvecklingen måste vi i väst minska vår energianvändning. Det måste bli dyrare med fossil energi och en ökad skatt på koldioxid från fossila bränslen är nödvändig.

Vi som har goda förutsättningar måste visa att vi kan ställa om till ett klimatneutralt och i det närmaste fossilfritt samhälle med bibehållen välfärd. Därför måste ett nytt, ambitiöst, bindande globalt klimatavtal skrivas under i Paris 2015.

Earth Hour är en global manifestation där vi uppmärksammar klimatfrågan genom att släcka lamporna under en timme. Med denna symboliska handling markerar vi att vi är många som tycker att det är viktigt och är beredda att gå till handling för att minska de klimatskadliga utsläppen.

Årets teman för Earth Hour är bilen, biffen, bostaden och börsen. Bilen för att den måste ställas om från fossila till förnybara bränslen, biffen för att vi bör äta mindre kött, bostaden för att den ska värmas med förnybara bränslen och börsen för att investeringar med våra pensionsmedel inte ska göras i klimatförstörande verksamheter.

Vi i Miljöpartiet i Värmdö har som våra klimatlöften att vi ska verka för bönan, bussen och kretsloppsekonomin hellre än biffen, bilen och klimatförsämrande börsplaceringar. Hoppas att du gör det också!

Malin Åberg Aas, Max Ljungberg, Miljöpartiet de gröna i Värmdö

 

Relaterade nyheter

Värmdö, 1 december 2022

Ny våtmark i Gustavsberg kommer att fånga mellan 25 och 19 ton koldioxid per år

Värmdö, 5 september 2018

Fyra förlorade år för klimatpolitiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter