Enkel fråga till Marie Bladholm, Ordförande i UBN Kommunfullmäktige 2018-03-21

Enkel fråga till Marie Bladholm, Ordförande i UBN Kommunfullmäktige 2018-03-21

Vill du Marie Bladholm som ordförande för utbildningsnämnden lägga ned resursgrupper och resursskola i Värmdö kommun?
En omfattande rapport gällande särskilt stöd och forskningsprogrammet inkluderande lärmiljöer presenterades på utbildningsnämndens möte den 8 februari. I rapporten framgår det att nuvarande system med kommungemensamma resursgrupper inte kan bibehållas och att en flytt av Kullsvedsskolans grupper rekommenderas. Det står även att projektgruppen förespråkar att behålla kommungemensamma resursgrupper idag men att planera nytt ställningstagande 2020 då Värmdö kommuns grundskolor inte har beredskap för att själva skapa ett system för de elever i kommunen som har omfattande behov av särskilt stöd kombinerat med behov av ett mindre sammanhang. 

Beslutet innebär att fokus läggs på forskningsprogrammet inkluderande lärmiljöer och att skapa likvärdiga förutsättningar för alla skolor i ett första skede. I ett andra skede, beräknat till programmets avslut 2020, tas ett nytt ställningstagande till kommungemensamma gruppers existens. 

Miljöpartiet är undrande över projektgruppens slutsatser, exempelvis blir en flytt av Kullsvedsskolans elever en stor förändring för både barnen och deras föräldrar. Vi kan inte heller se att föräldrar har varit delaktiga i projektet hitintills och har förstått att den här rapporten har skapat stor oro hos dem. Från nämndens sida har inte heller ställning tagits till att kommungemensamma resursgrupper eller resursskolan inte är önskvärda. 

Vi lämnade in en snarlik fråga till förra kommunfullmäktige men då var du inte på plats. Du gjorde istället ett inlägg i facebookgruppen ”Politik Värmdö” och skrev ”kommunen har idag inte ett bättre alternativ till Kullsvedsskolan och därför föreslås heller ingen förändring” och ”om vi inte organisatoriskt och kompetensmässigt kan erbjuda ett bättre alternativ eller lika bra som idag kommer det inte att bli någon flytt.”

Vi i Miljöpartiet tolkar ditt svar som att du faktiskt vill se över möjligheten att lägga ned resursgrupper och resursskola i Värmdö så länge det går att erbjuda ett lika bra alternativ. Vi ställer därför följande fråga: 

          Har du som ordförande i utbildningsnämnden för avsikt att lägga ned resursgrupper och resursskola i Värmdö kommun?

Hanna Thorell

 

Relaterade nyheter

Värmdö, 5 september 2018

Initiativ om att stärka elevhälsan på Värmdö

Värmdö, 13 augusti 2018

M skyller sina egna misslyckanden på regeringen

Värmdö, 15 juli 2018

Både fjärrundervisning och höjd skolpeng behövs!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter