Klimat

Det är nu vi behöver klok politik för att framtiden ska bli ljus för oss alla. Miljöpartiet de gröna är Sveriges och Växjös enda miljöparti som prioriterar miljöpolitik för att nå snabba resultat.

Miljöpartiet vill

Klimatet kan inte vänta! Det är nu vi behöver klok politik för att framtiden ska bli ljus för oss alla. Miljöpartiet de gröna är Sveriges och Växjös enda miljöparti som prioriterar (radikal) miljöpolitik för att nå snabba resultat. Det går inte att kompromissa med naturens villkor och därför räcker det inte att närma sig klimatmålen – vi måste klara dem! Nu är tiden att vara politiskt modiga – att våga höja blicken, tänka på lång sikt och värna försiktighetsprincipen. Vårt mål är en hållbar välfärd för alla och den bygger på en vision om (en god framtid.) Växjö ska vara bäst på klimat- och miljöfrågor för alla våra medborgares skull!

Hållbar mobilitet
Gång- och cykeltrafik ska prioriteras i Växjö centrum. Alla gator inom rutnätsstaden ska vara gångfartsgator eller cykelfartsgator. Växjö centrum ska bli mer attraktivt genom att prioritera gång- och cykeltrafik (på bilarnas bekostnad.) Laddplatser för elbilar och el-cyklar ska finnas vid pendelparkeringar, järnvägsstationen och vid parkeringshus närmare centrum. Tågstopp ska etableras vid Bäckaslöv och vid Universitetet. I de mindre tätorter etablerar vi laddplatser för elfordon och undersöker hur vi kan möjliggör tankställen för biogas.

Hållbara städer och tätorter
Pendelparkeringar ska etableras vid strategiska infarter till staden. Där ska det vara lätt att byta färdsätt till cykel eller kollektivtrafik. En tjänst ska inrättas med en person som jobbar med att utveckla Växjö som ett kunskapscentrum för cirkulär ekonomi. Vi ska inrätta en rådgivande ungdomspanel för frågor gällande Agenda 2030.

 

 

Nyheter på Klimat

Växjö, 7 mars 2018

Kommunala bidrag ska inte gå till en fest för att fira ökade klimatutsläpp.

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter