Migration och lika rätt

Migration och lika rätt. Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer.

Drömmen om Sverige handlar om att det som förenar alla oss invånare är byggandet av Sveriges gemensamma framtid. Byggandet av en framtid som är mänsklig och välkomnande i ett Sverige där alla kan delta på sina egna villkor. Vår övertygelse är att det sker med hjälp av öppenhet mot omvärlden i ett öppet, inkluderande samhälle där alla har samma möjligheter till självförverkligande.

Efter valet 2010 ingick Miljöpartiet de gröna en migrationspolitisk överenskommelse med regeringen för innevarande mandatperiod. Det gemensamma målet är att förbättra politiken på ett antal områden för att säkra en öppen och human migrationspolitik. Vår politik gällande migration och lika rätt är däremot mycket mer omfattande än det som ingår i överenskommelsen med regeringen. I motionen visar vi hur migration och utveckling av Sverige går hand i hand och hur alla som bor i landet är med och bidrar till dess utveckling.

Fler ska få stanna. Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser, där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Vi vill därför att möjligheten till anhöriginvandring utökas och att försörjningskravet vid anhöriginvandring avskaffas. Vi anser att barns egna asylskäl ska prövas för sig. Bestämmelserna om ”synnerligen ömmande omständigheter” ska användas mindre restriktivt, så att exempelvis allvarligt sjuka människor får stanna i Sverige.

Det ska vara lätt att komma hit. Miljöpartiet vill att det ska vara lätt att komma till Sverige för att arbeta, studera och forska. Det ska därför vara möjligt att söka uppehålls- och arbetstillstånd från Sverige om personen redan är här. Fler lagliga vägar in i EU ska skapas för asylsökande. På kort sikt vill vi att Sverige ska sluta skicka tillbaka ensamkommande flyktingbarn till länder som Italien och Malta, där barnen riskerar att fara illa.

Alla har rättigheter. Miljöpartiet arbetar för att göra det lättare att röra sig över gränser. Vi vill värna och utvidga öppenheten i det svenska systemet för arbetskrafts­invandring, samtidigt som insatser genomförs för att garantera arbetstagarnas rättigheter. Vi vill därför stärka papperslösas rättigheter i Sverige och göra det lättare för asylsökande att kunna ansöka om arbetstillstånd utan att behöva lämna Sverige.

En bra start i Sverige. Alla som kommer nya till Sverige ska få en bra start baserat på individens olika behov och förutsättningar. Vi vill öka möjligheterna att validera utländsk utbildning och yrkeskunskaper. Ingen kommun ska kunna neka till att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Fler språk är bättre. Sveriges multispråkliga befolkning är en guldgruva av outnyttjade språkresurser. Vi vill därför satsa på modersmålsundervisning i förskola och skola. Alla kommuner ska erbjuda ämnesundervisning på modersmål för nyanlända. Vi vill också få en kvalitativt god undervisning i svenska för invandrare (sfi). Alla ska få läsa klart, även om uppehåll görs för föräldraledighet eller sjukdom.

Diskriminering gör Sverige fattigare. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att verka i vårt samhälle. Vi vill stärka skolans möjligheter att arbeta mot rasism och diskriminering och vill utvidga rätten att använda det språk personen kan bäst i kontakten med myndigheter. Möjligheten att driva diskrimineringsmål i domstol ska utökas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: