Jämställdhet

Jämställdhet

När kvinnor i Sverige äger hälften så mycket som män, får 30 % lägre pension och 10 % lägre lön. När en majoritet av alla fattigpensionärer är kvinnor och när kvinnor i högre utsträckning än män uppbär ersättningar från våra trygghetssystem. När en majoritet av alla våldsbrott begås av män. När en kvinna mördas av sin partner var tredje vecka. När flickor och pojkar lever under hedersförtryck. Då har vi långt kvar att gå innan vi kan säga att vi lever i ett jämställt land.

Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad har kvinnor halva makten och hela lönen och vi har brutit med de destruktiva maskulinitetsnormer som förstört så många människors liv. Ystads kommun är en bra arbetsgivare för personal inom traditionellt kvinnodominerade yrken, som får de resurser de behöver för att utföra sitt arbete väl och en lön som står i proportion till de ovärderliga insatser de gör för vårt samhälle, varje dag.

Nyheter på Jämställdhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter