Klimat

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

I vårt Borlänge jobbar vi för att minska klimatpåverkan och nå alla miljömål. Vi är på god väg men vi måste göra mer och gå snabbare fram. Ambitionen är att skyndsamt bli en klimatsmart kommun som inte förbrukar för mycket av naturens resurser.

Miljöpartiet vill att Borlängeborna engagerar sig i arbetet genom dialog och utbyte om hur vi kan bli ett hållbart Borlänge. Tillsammans kan vi sprida kunskap i våra närområden och genomföra åtgärder för att få till ett mer hållbart samhälle.

I vårt Borlänge stöttar vi klimatomställningen i alla delar av samhället, i alla branscher och i hela kommunen.

Vi vill:

 • hejda klimatförändringarna.
 • minska koldioxidutsläppen drastiskt – och därmed följa Parisavtalet och
  kommunens koldioxidbudget.
 • snabba på genomförandet av kommunens miljöstrategi som handlar om
  både klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi.
 • utveckla arbetet med kommunens koldioxidbudget så den blir ännu mer
  styrande.
 • anpassa kommunens verksamheter utifrån klimatförändringarna,
  exempelvis översvämningar och värmeböljor. Äldreboenden och skolor
  måste klimatanpassas.
 • underlätta för byar och stadsdelar att starta omställningsgrupper som kan
  verka för ett hållbart samhälle på ett praktiskt sätt.
 • göra det lättare att återbruka, återanvända, återvinna och dela saker. Verka
  för att gynna second hand och fritidsbank samt införa fastighetsnära
  insamling.

Nyheter på Klimat

Borlänge, 13 januari 2023

Personalrekryteringen – en tickande bomb

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter