Dorotea

Våra prioriteringar

Bättre och människovänligare kommun.

Om kommunen ska överleva måste det bli betydligt bättre att leva och verka i kommunen. Bättre serviceanda mot företag, finare miljöer i samhällena med färre kanter och fler träd och buskar, rejäla kultursatsningar, mer välkomnande till inflyttare och bättre, personalvänligare kommunorganisation är viktiga saker som behövs.

Lands- och glesbygd.

Klimatförändringarna sätter spår och hotar civilisationen. Sverige klarar sig inte länge om importen av någon anledning upphör. Det är lands- och glesbygden som står för stans stadga, det är dags att Sverige förstår det, att Sverige är större än storstan.

Närproducerat.

Det växer igen i byarna, kommunen gynnar lågprisföretag med risk för matskandaler och folk går utan arbete. Låt oss göra lokal upphandling och se till att det startas en producentförening! Låt oss ge eleverna god mat och kunskap om och närhet till hur deras mat blir till!

Hälso- och sjukvård.

Med landstingets vilja och möjlighet att satsa på lokaler kan vi få en vård som är bättre än vad vi någonsin haft, vi kan få ett glesbygdsmedicinskt centrum.

Miljöpartiet Dorotea

Kontakt