Förtroendevalda Ekerö 2014-2018

Lyssna

Gruppledare

Ulrika Sandin
[email protected] 
073-753 62 58

Björn Osberg

Ordförande

Carl Ståhle
[email protected]
070-8570930

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU

Ulrika Sandin (ordinarie)

Björn Osberg (ersättare)

Kommunstyrelsen

Ulrika Sandin (ordinarie)

Björn Osberg (ersättare)

Fullmäktigegrupp (ordinarie)

Ulrika Sandin

Björn Osberg

Hanna Bergwall

Peter Karlsson

Niklas Meissner

Fullmäktigegrupp (ersättare)

Ulla Melin

Göran Ronsten

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Ulrika Sandin (ordinarie)

Ulla Melin (ersättare)

Ledamöter i miljönämnden

Peter Karlsson (ordinarie)

Göran Ronsten (ersättare)

Ledamöter i tekniska nämnden

Björn Osberg (ordinarie)

Niklas Meissner (ersättare)

Ledamöter i byggnadsnämnden

Carl Ståhle (ordinarie)

Peter Karlsson (ersättare)

Ledamöter i Socialnämnden

Björn Osberg (ordinarie)

Ulrika Sandin (ersättare)

Ledamöter Kultur- och fritidsnämnden

Marius Billy (ordinarie)

Matias Nyström (ersättare)

Ledamot i individutskottet

Björn Osberg

Ledamot i Näringslivsrådet

Carl Ståhle 

Ledamot i Rådet för funktionshindersfrågor

Ulla Melin

Ledamot i Valnämnden

Fredrik Zandrén
 Peter Karlsson 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: