Förtroendevalda Ekerö 2018-2022

Gruppledare

Ulrika Sandin
[email protected] 
073-753 62 58

 

Ordförande

Fredrik Zandrén 

[email protected]

 

Kommunstyrelsen

Ulrika Sandin (ordinarie)

Björn Osberg (ersättare)

Fullmäktigegrupp (ordinarie)

Ulrika Sandin

Björn Osberg

Carl Ståhle

Fullmäktigegrupp (ersättare)

Iren Bakkerud

Peter Karlsson

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Iren Bakkerud (ordinarie)

Ulrika Sandin (ersättare)

Ledamöter i miljönämnden

Linda Svensson (2:a vice ordförande)

Miku Westerholm (ersättare)

Ledamöter i tekniska nämnden

Björn Osberg  (ordinarie)

Anne Lindberg (ersättare)

Ledamöter i byggnadsnämnden

Carl Ståhle (ordinarie)

Linda Svensson (ersättare)

Ledamöter i Socialnämnden

Björn Osberg (ordinarie)

Ulla Melin (ersättare)

Ledamöter Kultur- och fritidsnämnden

Anne Lindberg (ordinarie)

Peter Karlsson (ersättare)

Ledamot i individutskottet

Björn Osberg (ordinarie)

Ulla Melin (ersättare)

Ledamot i Näringslivsrådet

Björn Osberg (ledamot) 

Ledamot i Rådet för funktionshindersfrågor

Ulla Melin

Ledamot i Valnämnden

Fredrik Zandrén 

Ekerö bostäder

Björn Osberg (ordinarie)

Carl Ståhle (ersättare)

 

Pensionärsrådet

Ingeborg Klose-Åkesson

 

Vigselsförättare

Björn Osberg

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: