Förtroendevalda Ekerö 2018-2022

Lyssna

Gruppledare

Ulrika Sandin
[email protected] 
073-753 62 58

Björn Osberg

Ordförande

Carl Ståhle
[email protected]
070-8570930

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU

Ulrika Sandin (ordinarie)

Björn Osberg (ersättare)

Kommunstyrelsen

Ulrika Sandin (ordinarie)

Björn Osberg (ersättare)

Fullmäktigegrupp (ordinarie)

Ulrika Sandin

Björn Osberg

Carl Ståhle

Fullmäktigegrupp (ersättare)

Iren Bakkerud

Peter Karlsson

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Ulrika Sandin (ordinarie)

Mattias Nyström (ersättare)

Ledamöter i miljönämnden

Peter Karlsson (ordinarie)

Fredrik Zandrén (ersättare)

Ledamöter i tekniska nämnden

Carl Ståhle  (ordinarie)

Fredrik Zandrén (ersättare)

Ledamöter i byggnadsnämnden

Carl Ståhle (ordinarie)

Sam Spjuth (ersättare)

Ledamöter i Socialnämnden

Björn Osberg (ordinarie)

Ulla Melin (ersättare)

Ledamöter Kultur- och fritidsnämnden

Marius Billy (ordinarie)

Anne Lindberg (ersättare)

Ledamot i individutskottet

Björn Osberg (ordinarie)

Ulla Melin (ersättare)

Ledamot i Näringslivsrådet

Sam Spjuth 

Ledamot i Rådet för funktionshindersfrågor

Ulla Melin

Ledamot i Valnämnden

Fredrik Zandrén 

Ekerö bostäder

Björn Osberg (ordinarie)

Carl Ståhle (ersättare)

 

Pensionärsrådet

Ingeborg Klose-Åkesson

 

Vigselsförättare

Björn Osberg

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: