Förtroendevalda Ekerö 2018-2022

Förtroendevalda Ekerö 2018-2022

Gruppledare

Ulrika Sandin

Ordförande/Gruppledare

Fredrik Zandrén 

Kommunstyrelsen

Ulrika Sandin (ordinarie)

Fredrik Zandrén (ersättare)

Fullmäktigegrupp (ordinarie)

Ulrika Sandin

Björn Osberg

Carl Ståhle

Fullmäktigegrupp (ersättare)

Peter Karlsson

Fredrik Zandrén

fredrik.zandren@mp.s

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Iren Bakkerud (ordinarie)

Ulrika Sandin (ersättare)

Ledamöter i miljönämnden

Linda Svensson (2:a vice ordförande)

Lisa Lindberg (ersättare)

Ledamöter i tekniska nämnden

Björn Osberg  (ordinarie)

Anne Lindberg (ersättare)

Ledamöter i byggnadsnämnden

Carl Ståhle (ordinarie)

Linda Svensson (ersättare)

Ledamöter i Socialnämnden

Björn Osberg (ordinarie)

Ulla Melin (ersättare)

Ledamöter Kultur- och fritidsnämnden

Anne Lindberg (ordinarie)

Peter Karlsson (ersättare)

Ledamot i individutskottet

Björn Osberg (ordinarie)

Ulla Melin (ersättare)

Ledamot i Näringslivsrådet

Björn Osberg (ledamot)

Ledamot i Rådet för funktionshindersfrågor

Ulla Melin

Ledamot i Valnämnden

Björn Osberg

 

Ekerö bostäder

Björn Osberg (ordinarie)

Carl Ståhle (ersättare)

 

Pensionärsrådet

Ingeborg Klose-Åkesson

 

Vigselsförättare

Björn Osberg

 

 

Nyheter på Förtroendevalda Ekerö 2018-2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter