Gävleborg

Välkomna till Miljöpartiet de Gröna i Gävleborg!

Vi vill att Gävleborg ska vara en region som går före i den gröna omställningen eftersom vi är övertygade om att ett miljömässigt hållbart samhälle också är ett samhälle som är bättre för människor.

Här hittar du information om vår politik och politiker. Du kan även klicka dig vidare till respektive kommun i Gävleborg. Om du är medlem eller vill engagera dig så titta gärna in på vår medlemswebb.

 

Tre av våra ledamöter i fullmäktige - Per Almberg, Karin Jansson och Ann-Britt Lindmark Lagerwall
Våra prioriteringar

Klimat.

Gävleborg har goda förutsättningar att leda omställningen till ett hållbart samhälle och bli helt klimatneutralt. Regionen måste arbeta både med de egna verksamheternas miljöpåverkan och med att främja miljöarbetet i Gävleborg som helhet.

Jämställdhet.

Snäva normer och brist på jämställdhet och jämlikhet begränsar människors fria val. För oss är det självklart att alla människor ska kunna välja den väg i livet som passar dem.

Folkhälsa.

Satsning på folkhälsa är en investering för framtiden eftersom det förebygger sjukdom och ger människor ökad livskvalitet. Arbetet med att förbättra folkhälsan är ett viktigt och förenande ansvar för alla regionens verksamheter, oavsett om det handlar om regional utveckling eller hälso- och sjukvård.

Nya jobb.

Den gröna omställningen skapar nya jobb. Vi vill satsa mer på kulturella och kreativa näringar som design, slöjd och hantverk, lokal matproduktion, besöks- och upplevelsenäringar. Det bidrar till den regionala utvecklingen genom att skapa ett attraktivt samhälle och fler jobb i Gävleborg.

Miljöpartiet de gröna Gävleborg

Administrativt kansli

Miljöpartiet de gröna Gävleborg

Politiskt kansli