Gävleborg

Välkomna till Miljöpartiet de Gröna i Gävleborg!

Välkommen till Miljöpartiet de Gröna i Gävleborg! Vi vill att Gävleborg ska vara en region som går före i den gröna omställningen! Vi är övertygade om att ett miljömässigt hållbart samhäller också är ett samhälle som är bättre för människor.
 
Klimatförändringen är här och nu. Det är bråttom att stoppa uppvärmningen. Klimatet kan inte vänta!
 
Här hittar du information om vår politik och våra politiker Du kan även klicka dig vidare till respektive kommun i Gävleborg. Om du är medlem eller vill engagera dig så titta gärna in på vår medlemswebb.

 

Karin Jansson, regionråd för Miljöpartiet de gröna i Region Gävleborg
Våra prioriteringar

Fossilfritt Gävleborg.

Klimatförändringarna är här och nu: MP tar miljö och klimat på allvar. Vi vill att Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen. För att samhället ska fungera helt utan fossila bränslen och kärnkraft måste energianvändningen minska och den förnybara energiproduktionen öka. Det ska vara enkelt att göra rätt: tanka fossilfritt, minska energianvändning och att producera förnybar energi.

Hälsa och tillgänglig sjukvård på individens villkor.

I miljöpartiets gröna Gävleborg ger en fungerande välfärd människor frihet och trygghet. Solidaritet och folkhälsa utgör grunden för det gröna samhällsbygget. Människors förmåga att utvecklas och att kunna leva ett gott liv stärks. Välfärden ska genomsyras av en helhetssyn på människan. För att uppnå visionen behöver vården förändras i Gävleborg och Sverige. Alla sjukhus i länet ska fortsätta utvecklas och hälsocentralen ska vara bas i vården.

Kultur för alla i hela länet.

I miljöpartiets gröna Gävleborg finns goda möjligheter att leva, växa och utvecklas. Människor i alla åldrar känner sig delaktiga i samhället. De har makt och förmåga att själva forma sina liv. Olikheter ses som tillgång och inte hinder. Kultur och natur stärker människors hälsa och livskvalitet. Genom kultur möts människor över åldersgränser och språkbarriärer. Alla barn ska ha möjlighet att uppleva och skapa kultur. Låt kulturen ta plats i vård och omsorg!

Miljöpartiet Gävleborg

Kontakt

Just nu

Aktuellt i Gävleborg.