Kultur för alla i hela länet

Kultur för alla i hela länet

I miljöpartiets gröna Gävleborg finns goda möjligheter att leva, växa och utvecklas. Människor i alla åldrar känner sig delaktiga i samhället. De har makt och förmåga att själva forma sina liv. Olikheter ses som tillgång och inte hinder. Kultur och natur stärker människors hälsa och livskvalitet. Genom kultur möts människor över åldersgränser och språkbarriärer. Alla barn ska ha möjlighet att uppleva och skapa kultur. Låt kulturen ta plats i vård och omsorg!

Miljöpartiet vill

  • Kultur ska vara tillgänglig och produduceras i hela länet
  • Alla barn ska ha möjlighet att uppleva och skapa kultur
  • Kultur ska ha en självklar plats i vården.
  • Folkhögskolorna ska användas för att inkludera fler

• Tillgänglig i hela länet
Det ska vara möjligt att ta del av kultur oavsett var i länet man bor. Möjligheterna att ta del av kultur på distans och kollektiva kommunikationer till kulturverksamheter ska förbättras. Kulturproduktion behöver ske över hela länet – Närhet skapas framförallt i det dagliga mötet.

• Tillgänglig för alla
Människor ska ha tillgäng till olika sorters kultur. Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till kulturupplevelser och eget skapande oberoende av föräldrars ekonomi, bakgrund och intresse. Kulturen är en viktig plattform för människor att mötas. Alla människor ska känna sig delaktiga och bemötas med glädje, respekt och kunskap.

• Kulturens värde
Genom kultur möts människor över åldersgränser och språkbarriärer. Kultur berör och ger upplevelser. Kultur stimulerar människors kreativitet, utveckling och förmåga att tänka fritt och skapa. Kultur har positiva effekter på människors hälsa och välmående och ska vara en självklar del av vård och omsorg. Ett rikt kulturliv är en vital del i den regionala utvecklingen och skapar förutsättningar för en utvecklande, inspirerande region som ger människor modet att pröva något nytt. Kreativitet och hållbar utveckling hör ihop.

• Folkhögskolor/kompetensutveckling
Regionens folkhögskolor ska vara kultur- och bildningsaktörer i sina närområden och vara en arena för grön omställning och integration. Utbildningarna ska anpassas efter de behov som finns i samhället och ge människor möjlighet till en andra chans. Folkhögskolorna ska samarbeta med både föreningar, kulturlivet och näringslivet samt kommunernas bibliotek, vuxenutbildningar och arbetsmarknadsenheter. Vikten av att kunna värdera och kritiskt granska information kan inte nog betonas i dessa dagar av fake news!

Nyheter på Kultur för alla i hela länet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter