Energi

Lyssna

För att Göteborg ska bli ett hållbart samhälle vill vi genomföra en energiomställning i staden.

Miljöpartiet vill

  • Att de klimatpåverkande utsläppen i Göteborg ska minska med minst 40 procent till 2020 jämfört med 1990.
  • Att Göteborgs Energi ska vara klimatneutrala senast 2020.
  • Att Göteborg Energi bygger nya vindkraftverk.
  • Att kommunen inklusive allmännyttan investerar så att byggnaderna blir energisnåla och klimatsmarta.

Atmosfärens koldioxidnivå har höjts med drygt 40 procent sedan förindustriell nivå. Forskarvärlden är i stort sett enig om att växthuseffekten kan få mycket stora konsekvenser. Stadens klimatmål till 2020 och 2050 är högt satta men behöver sannolikt skärpas ytterligare eftersom vår konsumtion av importerade varor inte räknas in. Göteborg måste som andra städer runt om i världen ställa om från fossila bränslen till förnybara energislag.

El är egentligen för värdefullt för att användas direkt för uppvärmning. Bättre är då att först använda elen till något annat och sedan använda den värme som bildas till uppvärmning. Eftersom vår fjärrvärme nästan helt baseras på spillvärme vill vi bygga ut fjärrvärmenätet. För att göteborgaren ska våga göra sig av med sin oljepanna och investera i vattenburen värme vill vi dessutom möjliggöra längre kontrakt för fjärrvärmen så de ser att investeringen kommer att betala sig.

Vindkraften har en god potential i Göteborg och vi vill bygga en större vindkraftspark i hamninloppet och ytterligare vindkraft i vår region.

Det behövs också en ny rötningsanläggning i Göteborg för att få mer biogas ur matavfallet från hushållen.

Energisnålare teknik ska successivt införas och energieffektiviseringar göras. Utbyte av gammal gatubelysning mot lysdioder ska skyndas på.

Läs mer om vår energipolitik i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: