Nu. Klimatet kan inte vänta.

Klimatet är den helt avgörande frågan för mänsklighetens överlevnad. Vi vill att Göteborg ska vara ett föredöme och ett fint exempel i världen på en storstad som lever upp till Parisavtalet. Vi vill göra Göteborg klimatneutralt och skapa fler naturreservat och gröna stråk i och kring staden.

Göteborg ska vara en klimatneutral stad som främjar biologisk mångfald

Miljöpartiet vill

  • att Göteborg tar sin del av ansvaret för att den globala uppvärmningen stannar vid 1,5 grader.
  • skapa fler naturreservat och gröna stråk i och kring staden för att gynna den biologiska mångfalden
  • öka andelen vegetabilier som serveras i kommunens verksamheter och att det kött som serveras ska vara ekologiskt eller naturbetat.
  • skydda grunda havsvikar och ålgräsängar som är särskilt viktiga för fortplantningen i havet.

Klimatet kan inte vänta

Vår matproduktion, vårt boende, vårt välmående och mycket annat är beroende av hur klimatet fungerar. Frågan är inte vad det kostar att göra något åt klimatet. Frågan är vad det kostar att inte göra något. 

Senast år 2020 behöver utsläppen att börja minska, globalt sett. Och alla ska göra sin del i det arbetet. Vi i den rika delen av världen har ett speciellt ansvar för detta. För att vi faktiskt har råd med detta, för att våra utsläpp är väldigt stora och för att vi historiskt har haft stora utsläpp. Vi står alltså i skuld till mänskligheten.

För oss i Miljöpartiet i Göteborg är klimatet den viktigaste frågan alla kategorier. För oss är klimatet inte något vi ägnar oss åt när vi får en lucka över i kalendern. För oss fyller det hela kalendern. Ser du som vi att det behövs ett parti som sätter miljön först så är Miljöpartiet det enda seriösa alternativet. Klimatet kan inte vänta.

Göteborg i framkant

Vi vill att Göteborg ska vara ett föredöme och ett fint exempel i världen på en storstad som lever upp till Parisavtalet. Om vi inte vill gör detta - hur kan vi då kräva att någon annan gör det?

Vi vill att Göteborg ska ha netto noll-utsläpp till år 2030, det som krävs för att vi ska klara 1,5-grader. Det kräver stora och långtgående åtgärder, många av dessa är igång men kräver högre hastigheter och större engagemang.

De åtgärder som vi vill genomföra är i första hand dem som tas upp i rapporten "Fossilfritt Göteborg - vad krävs?". Där finns våra överodnade och viktigaste frågor samt åtgärder. Utredningen har tagits fram under mandatperioden på Miljöpartiets initiativ och visar att Göteborg kan ta sitt klimatansvar och nå Parisavtalet, men det kräver aktion. Nu!

Årets sommar

Sommaren 2018 gav oss en hetta som vi kommer att minnas. Eller? Mycket talar snarare för att somrarna med värmerekord kommer att avlösa varandra och att det vi upplevt den här sommaren kommer att bli det nya normala. Och, som vi har sett med smärtsam tydlighet de senaste månaderna, så betyder så här långa värmeböljor inte bara varma sommarkvällar och ändlösa bad. Marker och skördar bränns sönder, gräset gulnar, betet tar slut och bönderna tvingas planera för att skicka djuren på slakt. Vi tar oss igenom sommaren 2018 tillsammans. Det är bara så vi kan ta oss an den större klimatutmaningen också. Tillsammans.

Över hela norra halvklotet slås i år värmerekord, från Japan till Skottland och Kanada. Arktis isar smälter, väderkatastroferna blir fler och värre, krig och konflikter väntas växa i torkans spår. Jordens medeltemperatur har nu varit över den normala mer än 400 månader i sträck.

Det finns bara ett miljöparti

När Miljöpartiet lägger förslag som minskar utsläppen svarar de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna nästan reflexmässigt nej. Det är för jobbigt och för dyrt. Det de ännu inte har insett är att ett hållbart samhälle är bättre för alla människor såväl som klimatet och miljön.

I ett hållbart samhälle har vi fasat ut fossil energi som skadar klimatet och vår hälsa, vi har fasat ut giftig produktion av prylar, vi har fasat ut användningen av gifter i jordbruket, vi har gjort våra städer grönare och tillgängligare genom mer kollektivtrafik och mindre bilar/parkeringar som upptar värdefull plats, vi har stoppat skövlingen av våra skogar som ger oss syre och binder koldioxid.

 

Fördjupning i ämnet Klimat

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: