Nu. Klimatet kan inte vänta.

Att lösa klimatfrågan är helt avgörande frågan för vår överlevnad. Vi vill att Göteborg blir klimatneutralt och ett föredöme i världen som en stad som lever upp till Parisavtalet.

Göteborg ska vara en klimatneutral stad som främjar biologisk mångfald

Miljöpartiet vill

  • att Göteborg tar sin del av ansvaret för att den globala uppvärmningen stannar vid 1,5 grader.
  • skapa fler naturreservat och gröna stråk i och kring staden för att gynna den biologiska mångfalden
  • öka andelen vegetabilier som serveras i kommunens verksamheter och att det kött som serveras ska vara ekologiskt eller naturbetat.
  • skydda grunda havsvikar och ålgräsängar som är särskilt viktiga för fortplantningen i havet.

Klimatet kan inte vänta

Vår matproduktion, vårt boende, vårt välmående och mycket annat är beroende av hur klimatet fungerar. Frågan är inte vad det kostar att göra något åt klimatet. Frågan är vad det kostar att inte göra något.

För oss i Miljöpartiet i Göteborg är klimatet den viktigaste frågan alla kategorier. För oss är klimatet inte något vi ägnar oss åt när vi får en lucka över i kalendern. För oss fyller det hela kalendern. Ser du som vi att det behövs ett parti som sätter miljön först så är Miljöpartiet det enda seriösa alternativet. Klimatet kan inte vänta.

Göteborg i framkant

Vi vill att Göteborg ska vara ett föredöme och ett fint exempel i världen på en stad som lever upp till Parisavtalet. Om vi inte vill gör detta - hur kan vi då kräva att någon annan gör det?

Vi vill att Göteborg ska ha netto noll-utsläpp till år 2030 Det kräver stora och långtgående åtgärder, mycket är påbörjat men omställningen behöver ske snabbare och med större engagemang.

Även om klimatfrågan är global så finns det mycket vi kan göra lokalt. På miljöpartiets initiativ har staden tagit fram rapporten “Fossilfritt Göteborg - vad krävs?” Här finns 82 förslag samlade av vad som behöver göras för att nå vår del av Parisavtalet

Varmare

Mycket talar för att somrarna med värmerekord kommer att avlösa varandra och att det vi upplevde sommaren 2018 kommer att bli allt vanligare. Med risk att marker och skördar bränns sönder, betet tar slut och bönderna tvingas planera för att skicka djuren på slakt.

Över hela norra halvklotet slås värmerekord, från Japan till Skottland och Kanada. Arktis isar smälter, väderkatastroferna blir fler och värre, krig och konflikter väntas växa i torkans spår.

Det finns bara ett miljöparti

I Göteborg finns bara ett parti som driver klimatfrågan i alla lägen. När Miljöpartiet lägger förslag som minskar utsläppen svarar de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna nästan reflexmässigt nej. Det är för jobbigt och för dyrt. Det de ännu inte har insett är att ett hållbart samhälle är bättre för alla människor såväl som klimatet och miljön.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: