Fler bostäder och ett långsiktigt samhällsbyggande

Lyssna

Samhällsplaneringen ska genomsyras av en helhetssyn där människans välmående och miljön sätts i centrum. Byggandet ska ske på ett yteffektivt, resurseffektivt och klimatsmart sätt, samtidigt som höga natur- och kulturvärden ska skyddas. Där Region Gotland har möjlighet att ställa höga krav på energieffektivitet, miljövänlighet samt bostadstyp ska detta utnyttjas.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill att det byggs framför allt hyresrätter men också andra lägenhetstyper och boendeformer.
  • Vi vill ta särskilt hänsyn till att tätorternas grönområden bevaras och utvecklas.
  • Vi vill bidra till byggandet av mindre lägenheter för unga och pensionärer på landsbygdens centralorter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: